Ochrona przeciwpożarowa, wymagany sprzęt i jego konserwacja

Każdego roku w Polsce w wyniku pożaru płonie kilka tysięcy domów jednorodzinnych, w pożarach tych giną dziesiątki osób. Znacznie więcej niż połowa z nich to ofiary zatruć dymem bądź innymi silnie trujących produktów spalania czy dwutlenku węgla. Jednorazowy wydatek kilkudziesięciu złotych przeznaczony na specjalistyczne urządzenia i przenośny sprzęt ppoż może uchronić życie Twoje i Twojej rodziny. Producenci takiego sprzętu tworzą coraz nowocześniejsze i prostsze w obsłudze czujki dymu, które są zasilane zarówno z sieci elektrycznej, jak i z baterii. Jednak same czujniki i systemy ostrzegania nie ochronią domu przed pożarem, ale gdy tylko pojawi się dym, zaalarmują domowników o niebezpieczeństwie. Głośny alarm obudzi nawet śpiących mieszkańców informując ich o pożarze, dzięki czemu będą oni mogli szybko się ewakuować. Nie tylko urządzenia przeciwpożarowe powinny być na wyposażeniu domu. Do niezbędnego sprzętu zaliczyć można również przenośny sprzęt ppoż. Do niezbędnego sprzętu zaliczyć możemy gaśnice, koce gaśnicze oraz drabiny. Sprzęt ten przyspieszy ugaszenie ognia, a tym samym zminimalizuje straty związane z pożarem dobytku.

 

Czym jest ochrona przeciwpożarowa? Jaki sprzęt ppoż. zapewnia bezpieczeństwo?

Ochrona przeciwpożarowa to ogół czynności oraz zabiegów mających na celu ochronę życia, mienia a także zdrowia przed pożarami, ale również klęskami żywiołowymi lub innym zagrożeniem. Polega głównie na realizacji zadań profilaktycznych, które mają zapobiegać powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru poprzez dostarczenie odpowiednich urządzeń do jego zwalczania. Dodatkowym elementem jest stworzenie konkretnych instrukcji działania gdy już dojdzie do pożaru, wówczas niezbędny będzie sprzęt ppoż. Pierwsze działania mające zapobiegać pożarom, które powinien podjąć właściciel domu zaczynają się już na etapie budowy obiektu. To właśnie wtedy, określa się materiały budowlane, ważne jest zastosowanie mało łatwopalnych materiałów. Ważną kwestią jest również zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych w budynku, których celem będzie powstrzymanie rozprzestrzenianie się ognia a przy tym chronić inne budynki przed pożarem. Do urządzeń wczesnego ostrzegania zaliczyć możemy systemy przeciwpożarowe, klapy oddymiające oraz wszelkiego rodzaju czujniki dymu i dwutlenku węgla. Dodatkowo każdy dom powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt ppoż. To ważna kwestia, ponieważ posiadanie takiego sprzętu może uratować życie mieszkańców w momencie wybuchu pożaru. W jaki sprzęt warto się wyposażyć? Niezbędna będzie gaśnica (najczęściej stosuje się gaśnice proszkowe), koc gaśniczy oraz drabinę pożarniczą.

 

Konserwacja, przeglądy i serwis urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

Aby zabezpieczyć swój dom w sposób prawidłowy, należy skonsultować się z wyspecjalizowanym podmiotem działającym w branży BHP i ochrony ppoż. Doświadczone osoby, specjalizujące się w tworzeniu zabezpieczeń przeciwpożarowych będą wiedziały jakie urządzenia i sprzęt ppoż. będą potrzebne do danego domu. Oprócz samej instalacji będzie potrzebne także regularne serwisowanie w razie wystąpienia awarii a także cyklicznie przeprowadzane przeglądy sprzętu oraz działania konserwacyjne i legalizacyjne. Dokonać tego mogą wykwalifikowane osoby, posiadające przeszkolenie i stosowne uprawnienia w tym zakresie. Właściwa konserwacja urządzeń i sprzętu ppoż.  jest bardzo ważna w kontekście ochrony życia mieszkańców. Nie chcemy przecież, żeby w momencie wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego zawiodły Nas systemy przeciwpożanicze.

 

Obowiązkowe przeglądy

Urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie bądź samoczynnie) służące do zapobieganiu powstania, do zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków podlegają obowiązkowi regularnych przeglądów. Przeglądy te mają na celu sprawdzenie i potwierdzenie niezawodności tego sprzętu ppoż. Mówimy tutaj w szczególności o urządzeniach takich jak:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • urządzenia z dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożaru,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty wewnętrzne, zewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • kurtyny dymowe i drzwi, bramy przeciwpożarowe oraz inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Sami producenci sprzętu ppoż. zalecają przeprowadzanie takich przeglądów raz na pół roku. Taka częstotliwość zapewni sprawne działanie sprzętu kiedy konieczne będzie jego użycie. Inne zapisy o przeglądach dotyczą węży strażackich. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie raz na 5 lat.

Fotowoltaika w przemyśle

W myśl podstawowych regulacji prawnych, w Polsce mamy wyszczególnione dwie opcje instalacji fotowoltaicznej: mikro oraz małą. Pierwsza z nich dotyczy głównie małych gospodarstw, przede wszystkim domów jednorodzinnych i niewielkich budynków firmowych. Druga opcja może być z powodzeniem zastosowana w przemyśle, na co decyduje się coraz większa grupa inwestorów. Dzięki temu zakład może w znaczącym stopniu zmniejszyć wydatki, jakie przeznacza na zakup energii z elektrowni, a co za tym idzie, ograniczyć wydatki stałe.

 

Jak odróżnić instalację domową od przemysłowej?

 

Dopuszczalną moc dla mikroinstalacji precyzyjnie reguluje ustawodawca. Typowa fotowoltaika umieszczona na dachu niewielkiego domu nie przekracza 40 kW. Powyżej 40 kW, aż do 200 kW określa się instalację jako „małą” i to właśnie takie konstrukcje najczęściej można spotkać w zastosowaniu przemysłowym w Polsce. Jednakże w rzeczywistości cały zestaw PV nie jest taki niepozorny, jak mogłaby wskazywać na to nazwa. W zależności od wykorzystywanych ogniw, jedną jednostkę kW uzyskuje się z około 15 metrów kwadratowych przestrzeni. Dlatego już nawet 100 kW potrafi bez problemu pokryć przestrzeń wierzchnią całkiem sporego magazynu.

 

Jakie są korzyści?

 

Oprócz najbardziej widocznej zalety w postaci znacznej redukcji bieżących rachunków za prąd, przedsiębiorca ma też kilka innych, mniej oczywistych korzyści. Przede wszystkim jest to ocieplenie wizerunku w różnych kręgach. Fotowoltaiką zastosowaną w biznesie można się po prostu pochwalić i zbudować obraz firmy, jako ekologicznej. Dzięki takiej instalacji, zaplecze techniczne przedsiębiorstwa przyczynia się do redukcji CO, więc jest o co walczyć.

 

Sam montaż wszystkich urządzeń nie należy do skomplikowanych. W dodatku jako podstawa mogą być wykorzystane już istniejące budynki, takie jak hale magazynowe, biurowce i wszelkiego rodzaju obiekty przemysłowe. Bezproblemowa jest też późniejsza eksploatacja, ponieważ o prawidłowe parametry fotowoltaiki dba specjalny falownik lub ich grupa. Trwałość ogniw jest przewidziana na wiele lat, a konieczność serwisowania dość rzadka i niedroga.

 

Podobnie jak odbiorca prywatny, również i firmy mogą starać się o dofinansowanie. Odbywa się ono na drodze pozyskania Białych Certyfikatów, czyli dokumentów potwierdzających inwestycję proekologiczną. Dotację można uzyskać za wszystkie elementy OZE, czyli także biogazownie, elektrownie wodne i wiatraki, które razem pracują dla korzyści energetycznej przedsiębiorstwa.

 

Co się opłaca?

 

Należy pamiętać, że instalacje powyżej 40 kW wymagają nieco więcej zachodu, niż tradycyjna opcja. Inwestor musi pamiętać o przedłożeniu projektu oraz o otrzymaniu warunków ze strony elektrowni. Wciąż najbardziej opłacalnym działaniem jest taki wymiar produkcji prądu, który bezproblemowo zabezpiecza bieżące zapotrzebowanie wszystkich odbiorników. Warto zatem przed podjęciem decyzji o kształcie fotowoltaiki dokonać pełnej analizy, sprawdzającej obecne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa.

 

Ze względu na wszystkie koszta wdrożenia, raczej nie opłaca się wykładać pieniędzy na zestawy PV w widełkach mocy 40 – 80 kW. Dlatego najczęściej wykonywane instalacje mają w granicach 100 kW. Taką część mocy można pozyskać z około 400 paneli połączonych ze sobą. Co pocieszające, ich struktura jest bardzo prosta, więc przygotowanie dokumentów nie wymaga zbyt wiele pracy, a późniejsze działania budowlane także przebiegają zazwyczaj w dość szybkim tempie.

 

Opłaca się także adaptacja już istniejącej infrastruktury. Jeśli do zakładu należy spora połać terenu, to można bez problemu posadowić dowolną liczbę paneli tuż przy gruncie. Niestety będzie to metraż przeznaczony tylko pod to i w razie chęci rozbudowy grupy nieruchomości, fotowoltaika będzie musiała zostać przeniesiona. To rodzi dodatkowe problemy prawne i koszta finansowe, dlatego również miejsce realizacji powinno być od samego początku wybrane w sposób przemyślany.

W Polsce jeszcze nie widać ponadprzeciętnej ekspansji rozwiązań solarnych wśród przedsiębiorców. Jak każda inwestycja, także i ta potrzebuje pewnego okresu zwrotu. Biorąc jednak pod uwagę ceny prądu, które stale rosną, trudności w jego produkcji i utrzymaniu sieci, to niemal każdy właściciel większego biznesu powinien niemal natychmiast zacząć dążyć do zgłębienia tematu i wprowadzenie realizacji w życie, oczywiście jak najszybciej. Prawdopodobieństwo szybszego niż przewidywany zwrotu jest też podyktowane tym, że fotowoltaika potrafi w niektórych regionach Polski sprawić pozytywną niespodziankę. Przewidziana dla grupy paneli produkcja w określonych warunkach pogodowych może zwiększyć się nawet do 10%, a przy wielkopowierzchniowych instalacjach ma to kolosalne znaczenie. W dodatku zmienia się nasz klimat i coraz częściej napotykamy na słoneczne i bezśnieżne zimy, a także dość pogodny i upalny okres letni. Wszystko to sprzyja pozyskiwaniu prądu w sposób w pełni odnawialny, czyli ze słońca. Przemysł powoli zauważa tę furtkę i wciąż słyszymy o kolejnych wdrożeniach. Miejmy nadzieję, że ich ilość w kolejnych latach będzie jeszcze większa.

Marketing na Instagramie

We współczesnej erze konsumpcjonizmu, skuteczny marketing odgrywa szczególną rolę. Stał się zespołem zadań, bez których wiele przedsiębiorstw nie wyobraża sobie funkcjonowania. Skuteczny marketing polega przede wszystkim na zareklamowanie produktów i usług w taki sposób, aby zostały sprzedane. Dla jednych ludzi działania związane z marketingiem są niezmiernie ważne i przywiązują oni do nich naprawdę dużą rolę. Dla drugich natomiast marketingu niewiele znaczy. Którzy przedsiębiorcy zyskują więcej? Oczywiście ci pierwsi. Mimo tego, iż poświęcają czas i ogromne nakłady pieniężne na reklamę, to zdecydowanie im się to opłaca. Warto pamiętać o tym, że marketing to nie tylko reklama, ale także utrzymywanie relacji z klientami, rozumienie ich potrzeb, dostosowywanie usług pod nich. W dzisiejszych czasach mamy bardzo wiele miejsce, które pomagają w skutecznych działaniach marketingowych. Poza prasą, bilbordami, tablicami ogłoszeń, czy ulotkami, miejscem dostosowanym do działań marketingowych i prężnie rozwijającym się są social media. Dla osób znających techniki marketingu jest to miejsce wprost idealne do szukania potencjalnych klientów! W dzisiejszym artykule poświecimy kilka słów marketingowy na instagramie. Czym tak właściwie jest instagram? Jest to aplikacja, portal społecznościowy, służący do umieszczania w nim zdjęć wprost z telefonu. Podobnie jak na Facebooku, posiadamy na nim znajomych, tak zwanych „followersów”, możemy wysyłać im wiadomości, komentować zdjęcia, czy dawać serduszka (odpowiedniki facebookowych lików). Kto korzysta z instagrama? Przede wszystkim młodzi ludzie (statystyki mówią o wieku 18 – 29 lat), używający nowoczesnych telefonów komórkowych, lubiący spędzać czas w internecie oraz chwalić się swoimi przeżyciami. Jeżeli posiadamy firmę, z pewnością zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób marketing na instagramie może nam pomóc. Jest wiele sposób zaistnienia i budowania marki na tym portalu. Zacznijmy od początku. Pierwszym krokiem jest stworzenie profilu firmowego. Wygląda on praktycznie tak samo, jak profil prywatny, ale posiada dodatkowe funkcje, ułatwiające nam jego prowadzenie. Umożliwia między innymi udostępnienie naszym obserwatorom numeru telefonu do firmy, adresu e-mail, lokalizacji, czy linku ze stroną sklepu internetowego. Mamy dostęp także do statystyk, które pozwalają nam monitorować, czy działania, które podejmujemy, przynoszą skutki. Ponadto, możemy wykupić posty sponsorowane, które dodatkowo przyciągną do nas pożądaną grupę docelową. Jeżeli nasze działania marketingowe na instagramie traktujemy poważnie, założenie takiego profilu jest niezbędne. Po założeniu go warto przyjrzeć się konkurencji. Firmy zajmujące się tym samym biznesem jak my, zawsze przysparzają nam nowych pomysłów. Być może organizują konkursy, które cieszą się popularnością? Albo mają ciekawy pomysł na zdjęcia? Zwróćmy uwagę na to, jak często publikują posty, ile osób ich obserwuje, jaki mają kontakt ze swoimi odbiorcami. Może okazać się, że profile konkurencji, będą dobrym miejscem inspiracji. Aby nasz marketing na instagramie był skuteczny, musimy umiejętnie posługiwać się hasztagami. Instagram pozwala na dodanie trzydziestu hasztagów pod zdjęciem, ale w zupełności wystarczy, jeżeli będzie ich dziesięć. Tak naprawdę to dzięki nim zyskujemy dostęp do większej liczby obserwatorów, a co za tym idzie, klientów. Warto jest zrobić sobie swoją własną listę hasztagów, powtarzanych pod każdym postem. Marketing na instagramie to oczywiście zdjęcia. Zwróćmy uwagę na to, żeby nie były rozmazane. Warto zadbać o jednolitą tonację kolorystyczną. Estetyka i minimalizm, na to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Kolejną istotną rzeczą jest treść – warto ją przemyśleć i odpowiednio zaplanować. Pozwoli nam to uniknąć stresujących sytuacji i szukania pomysłów na posty. Oczywiście tej zasady się pilnujmy, ale pamiętajmy zarazem, że instagram ma być także miejscem przyjemności i zabawy. Jeżeli raz na jakiś czas odejdziemy od naszego harmonogramu i opublikujemy zdjęcie, które wyjątkowo nam się udało, to nic się nie stanie, a nawet może przyciągnąć nowych obserwatorów. Niezwykle istotnym elementem marketingu na instagramie jest nie tylko pozyskiwanie klientów, ale także dbanie o nich. Mowa tutaj jest między innymi o odpisywaniu na wiadomości i komentarze. Warto jest także badać upodobania i oczekiwania naszych obserwatorów, na przykład za pomocą dostępnych na instagramie ankiet. Każdego dnia z instagrama korzystają miliony użytkownikom. Wielu z nich może być naszymi przyszłymi klientami, jeżeli tylko przedstawimy im nasz produkt w odpowiedni sposób, zachęcimy do jego zakupu i pozostaniemy w pozytywnych relacjach. Być może zostaną oni z nami na dłużej? Obecny świat ciągle się rozwija i idzie do przodu. Warto być na bieżąco także z nowinkami technologicznymi, czy modnymi obecnie portalami – takimi jak instagram. Kto wie, czy za kilkadziesiąt lat, papierowe ulotki reklamujące nasze usługi będą miały racje bytu? Może się okazać, że niedługo jedyne co nam pozostanie, to marketing w internecie.

Na czym polega projektowanie wnętrz?

Dla wielu ludzi projektowanie wnętrz opiera się jedynie na dekoracji. Nie jest to prawda, przed architektem wnętrz stoi o wiele więcej zadań. Projektant urządza przestrzeń w taki sposób, aby była ona funkcjonalna oraz spełniała wymagania estetyczne klienta. W skład tego zadania wchodzi wiele pomniejszych obowiązków, które musi spełnić dany projektant, aby wnętrze było idealnie dostosowane do klienta. Oczywiście lista usług zależy od konkretnej pracowni, ale poniżej znajduje się lista kilku najpopularniejszych usług, które najczęściej są wybierane przez klientów.

 

 • Projektowanie wnętrz – funkcjonalność

 

Wbrew pozorom, to nie kwestie estetyczne są kluczowe dla projektanta wnętrz, ale właśnie funkcjonalność. Zanim architekt przystąpi do pracy nad projektem, ogląda on wszystkie pomieszczenia w domu klienta, ich powierzchnie, rozmieszczenie okien, drzwi, czy innych, stałych elementów. To pozwala mu na dostosowanie projektu do układu pokoi tak, aby maksymalnie wykorzystać możliwość naturalnego oświetlenia pomieszczenia oraz ustawić meble w taki sposób, aby nie blokowały dostępu do gniazdek elektrycznych czy grzejników.

Standardowo architekt wykonuje wstępny projekt rzutu z góry oraz przekroju, co pozwala na zorientowanie się, w których miejscach pojawią się meble, lodówka, kuchenka czy wanna oraz jak będzie prezentować się rozmieszczenie elementów na ścianach. Obecnie do stworzenia tych projektów wykorzystuje się specjalistyczny program komputerowy. Dzięki niemu można dowolnie zmodyfikować poszczególne elementy, nanieść dokładne wymiary, co ułatwi późniejszą pracę fachowcom. Jednocześnie tego typu projekt pozwala na dużo dokładniejsze oszacowane kosztów wykonania poszczególnych elementów czy ilości potrzebnych materiałów.

 

 • Projektowanie wnętrz – poprawki

 

Jeżeli angażujemy projektanta wnętrz do domu, który dopiero będziemy budować, zapewne niezbędne będzie regularne nanoszenie poprawek. Podczas budowy domu często zdarza się, że rzeczywiste wymiary pomieszczeń mogą odbiegać od tych ujętych w projekcie. Tak samo w kwestii rozmieszczenia niektórych elementów. Dlatego architekt pojawia się na placu budowy i na bieżąco nanosi poprawki do projektu tak, aby nie zaistniała sytuacja, w której np. szafki kuchenne będę zbyt szerokie, aby zmieścić się na ścianie. Jest to jedna z typowych procedur i przeważnie jest ujęta w cenie zlecenia.

 

 • Projektowanie wnętrz – wizualizacja

 

Dla większości architektów standardową procedurą podczas projektowania wnętrz jest wizualizacja. Jest ona jednym z najlepszych sposobów na dokładne przedstawienie klientowi, jak będę się prezentować poszczególne wnętrza. Niektóre pracownie przygotowują kilka wizualizacji wykonywanych różnymi technikami. Najnowocześniejszym sposobem wizualizacji jest wirtualny spacer, który pozwala klientowi na „spacer” po zaprojektowanym wnętrzu.

 

 • Projektowanie wnętrz – materiały

 

Gdy klient zaakceptuje wstępny projekt, przychodzi czas na rozmowę o potrzebnych materiałach. Projektant wnętrz jest odpowiedzialny za przygotowanie szacunkowego kosztorysu, dobór konkretnych materiałów (w tym przypadku klient przeważnie może wybierać z kilku przygotowanych przez architekta opcji) oraz niekiedy, listę proponowanych dostawców (często są to firmy współpracujące z daną pracownią, dzięki czemu mamy możliwość szybszego zdobycia wszystkich niezbędnych materiałów). Tego typu zestawienie jest bardzo wygodne i jeśli mamy możliwość powinniśmy z niego skorzystać.

ZOBACZ INSPIRACJE OKIENNE:

 

 • Projektowanie wnętrz – finanse

 

Kwestia finansowa jest bardzo ważna, zwłaszcza, jeśli mamy napięty budżet i chcemy się trzymać ustalonego planu. W takim przypadku możemy skonsultować się z projektantem i zastrzec, aby trzymał się wyznaczonych ram finansowych. W niektórych przypadkach możemy nawet ustalić szacowany koszt poszczególnych elementów, co pozwala określić, na których elementach chcemy oszczędzić, a które mogą być droższe. Architekt doradzi nam również, na czym nie wolno nam oszczędzać, a co posiada tańsze zamienniki.

 

 • Projektowanie wnętrz – fachowcy i dostawcy

 

Duże pracowni często oferują, poza projektem i doborem materiałów, również listę firm dostawczych oraz czasem wykonawców. Jest to całkiem dobre i komfortowe rozwiązanie, ponieważ pozwala na szybsze rozpoczęcie prac, choć z drugiej strony tego typu firmy mogą być droższe niż inne, które możemy znaleźć sami.

Osoby, które nie znają się zbyt dobrze na kwestiach budowlanych czy stolarce, powinny skorzystać z możliwości zatrudnienia polecanych przez daną pracownię fachowców, ponieważ w takim przypadku mamy pewność, że nie trafimy na amatorów czy nierzetelnych wykonawców.

 

 • Projektowanie wnętrz – nadzór

 

Dodatkową opcją, którą możemy wykupić, jest nadzór projektanta nad przebiegiem poszczególnych prac. Architekt dba o to, aby wszystkie elementy planu zostały wykonane w należytym porządku, dba o terminowość i nadzoruje dostawę materiałów oraz ich montaż.

Dlaczego warto chodzić do kosmetyczki?

Dbanie o urodę jest istotne nie tylko dla kobiet, ale także dla coraz większej grupy mężczyzn. To kwestia dobrego samopoczucia i przede wszystkim naszego wizerunku. Niektóre zabiegi kosmetyczne możemy wykonać w domu, ale są takie, które można zrobić tylko w salonie. Zatem warto skusić się na wizytę u dobrej kosmetyczki i zadbać o swoje piękno i promienny wygląd od zaraz.

 

Pielęgnacja w domu czy z salonie kosmetycznym?

 

Piękny wygląd w jakimś stopniu zależy od genów, ale zaniedbania w kwestiach kosmetycznych zawsze będą widoczne. Kosmetyczka może zaradzić w wielu sprawach, począwszy od regulacji brwi i depilacji niepotrzebnego owłosienia, poprzez maseczki i masaż twarzy aż po bardziej skomplikowane zabiegi, typu mikrodermabrazja. Systematyczne zabiegi kosmetyczne z pewnością sprawią, że nasza cera będzie zdrowo wyglądać i będzie pełna blasku. Czasami naprawdę niewiele potrzeba, aby odmienić wygląd i tym samym poczuć się zdrowiej i piękniej. Zabiegi kosmetyczne w domu są bardzo dobrym pomysłem, na co dzień. Jednak warto raz na jakiś czas podejść do salonu kosmetycznego na bardziej gruntowne i przede wszystkim w pełni profesjonalne zabiegi. Kosmetyczka jest też w stanie podpowiedzieć, jakie preparaty, kremy czy maseczki będą najbardziej odpowiednie dla naszej cery i jak radzić sobie z pewnymi problemami skóry. Wydaje się, że osoby mające szczególnie duże problemy ze swoją cerą nie powinny eksperymentować i zdać się na fachową pomoc w salonie kosmetycznym. Każdy gabinet kosmetyczny wyposażony jest w profesjonalny sprzęt i kosmetyki, co ma znaczenie w przypadku naprawdę poważnych kłopotów skórnych. Warto także udać się do dermatologa, jeśli problemy skórne są poważne. Warto także zmienić dietę i zdrowo się odżywiać. Zabiegi kosmetyczne mogą wspomóc proces leczenia, ale nie zlikwidują źródła problemu.

 

Jak często chodzić do kosmetyczki?

 

Oczywiście nie ma reguły i w zasadzie jest to bardzo indywidualna sprawa. Wiele zależy od autentycznych potrzeb danej osoby. Jednak, jak już wcześniej wspomniano, lepiej nie traktować wizyty w salonie jak wydarzenia świątecznego i raczej warto zarezerwować sobie w miarę regularne terminy. To tylko wyjdzie na zdrowie naszej cerze.

 

Profesjonalista dobierze nam pakiet zabiegów kosmetycznych dostosowanych do naszych problemów. Na pewno dotyczy to tych najbardziej inwazyjnych form pielęgnacyjnych. Przykładowo, mikrodermabrazja polega na złuszczaniu naskórka, więc powinno się ją wykonywać zgodnie z ustaleniami, aby nie podrażnić za bardzo skóry, co mogłoby skończyć się bolesnymi i trudno gojącymi się ranami. Z kolei przedwczesne przerwanie cyklu nie pozwoli osiągnąć zamierzonych efektów. Tego typu zabiegi na pewno należy wykonywać w salonie kosmetycznym. Dla niektórych osób pewnym ograniczeniem są finanse. Owszem, bardziej skomplikowane zabiegi kosztują nawet kilkaset złotych, ale ich nie wykonuje się często. Natomiast proste czynności, jak manicure, regulacja brwi czy henna oznaczają wydatek kilkudziesięciu złotych. Warto pamiętać, że salon kosmetyczny może mieć też specjalne promocje dla stałych klientów bądź oferty pakietów, kiedy kilka zabiegów wykupionych jednorazowo ma dużo niższą cenę. Każda Pani indywidualnie powinna podejść do wyboru kosmetyczki oraz doboru zabiegów odpowiednich dla niej.

A więc?

 

Nasz wygląd jest ważny, ale zadbana skóra, włosy, czy paznokcie to także nasze zdrowie. Wielokrotnie można usłyszeć opinie, że nie warto chodzić do kosmetyczki. Zazwyczaj jest to argumentowane drogimi usługami, złymi wspomnieniami czy po prostu brakiem czasu. Jednak salon kosmetyczny od czasu do czasu, przyda się każdej kobiecie. Czasem błędnie myślimy o takim salonie, tylko po względem makijażu twarzy. A możemy tam przecież wykonać też regulacje brwi, hennę rzęs czy manicure. Zrobiona może nam zostać również kosmetyka ciała. Możemy mieć nałożone najlepsze błota i peelingi. To dużo więcej, niż tylko makijaż na wesele. Tak naprawdę kosmetyczka czy salon fryzjerski są obecnie tak bardzo popularne, ponieważ wszyscy to robią. Niegdyś z takich zabiegów korzystały tylko naprawdę bogate osoby. Dziś na takie zabiegi przychodzą nawet studentki. Za paznokcie możemy zapłacić aż 50 złotych, ale będziemy je nosić nawet miesiąc. Zadbane włosy, twarz i paznokcie, to wizytówka każdej kobiety. Dlatego zdecydowanie warto chodzić do kosmetyczki. Plusów jest naprawdę wiele. Po pierwsze czujemy się wtedy pewne siebie, piękne i niezależne. Po drugie tak też jesteśmy odbierane w oczach innych osób. Szybciej pracę znajdzie zadbany człowiek, niż ktoś, kto zupełnie pomija swój wygląd. W każdym mieście znajdziemy dobrą kosmetyczkę. Nie musimy od razu iść na wszystkie proponowane przez salon zabiegi. Wystarczy wybrać jeden czy dwa. A może domowe spa? Niektóre zabiegi możemy wykonać same w domu – np. peeling ciała, twarzy, zabiegi antycellulitowe, maseczki na twarz, a także włosy. Są to sposoby o wiele tańsze, a na pewno pozwolą zapewnić lepszą kondycje naszej buzi, włosom, czy skórze.

Kulisy palenia fajki wodnej – szkodliwa dla zdrowia czy nie?

Powszechnie uważa się, że palenie fajki wodnej jest mniej szkodliwe niż palenie papierosów. Ten mit bierze się stąd, iż fajka wodna wydziela miły aromat. Natomiast dym filtrowany jest przez wodę. Większość palaczy nie zdaje sobie sprawy z tego, że fajka wodna dostarcza organizmowi zdecydowanie większą ilość nikotyny i toksycznych substancji. Bo godzina spędzona na paleniu fajki wodnej, to jak wypalenie ponad pięciu paczek papierosów na jeden raz. Shisha, nargila, hookah lub bongo to produkt pochodzący z importu, który niedawno podbił nasz rynek. Sklep z bongo to już niemal codzienność i można go łatwo znaleźć w Internecie. Czy fajka wodna jest zdrowszym zamiennikiem klasycznego papierosa?

 

Co to jest fajka wodna?

 

Fajka wodna, to urządzenie, którego używa się do palenia specjalnego rodzaju tytoniu (zazwyczaj aromatyzowanego). Jej podstawową funkcją jest filtracja dymu przez wodę, przez co – takie jest domniemanie – usuwa się wszystkie toksyny, które mogłyby zostać wdychane. Woda, a nawet lód ochładza dym, obniżając skutki podrażnienia dróg oddechowych. Fajka wodna jest to szklanym naczyniem wypełnionym wodą, które kończy się elastycznym wężem z ustnikiem. Przez ustnik wdycha się dym. Na szczycie urządzenia jest umieszczona metalowa rura, która doprowadza powietrze. U jej wylotu wstawia się specjalną podstawkę na melasę, czyli sprasowany, aromatyczny tytoń, który rozpala się za pomocą rozgrzanego węgla drzewnego. Fajki wodne występują w różnych kształtach i kolorach, więc każdy palacz może dopasować je do swoich, indywidualnych gustów. Wykonuje się je z różnych materiałów, takich jak ceramika, bongo akrylowe, bambus lub szkło.

 

Mniej toksyn podczas palenia?

 

Sklep z bongo oferuje fajki wodne w zestawie z dyfuzorem i perkolatorem, które rzekomo oczyszczają dym nie pozostawiając żadnych substancji smolistych. Podczas jednorazowego palenia shishy, nargili, hookah czy wspomnianego bongo, palacz nie tylko jest wystawiony na przymus wdychania ogromnej ilości dymu, ale wdycha go również i znacznie dłużej niż podczas palenia jednego papierosa. Skutkiem tego przyjmuje zdecydowanie większe stężenie toksyn, niż w przypadku palenia klasycznego papierosa. Objętość dymu, jaka trafia do płuc podczas jednego seansu palenia fajki wodnej wynosi ok. 90 tys. ml. W przypadku palenia papierosa jest to od 500 do 600 ml. Nie bez znaczenia jest także rozpalanie węgielkiem drzewnym melasy. Węgiel drzewny wydziela dym z wysokim stężeniem tlenku węgla, metali ciężkich i innych substancji rakotwórczych. A jednak wiele osób, nawet lekarzy twierdzi wciąż, że palenie fajki wodnej to najbezpieczniejszy sposób palenia tytoniu i innych używek.

 

Zachowaj rozsądek

 

Należy więc zadać pytanie o prawdę w bezpieczeństwie palenia fajki wodnej. Każdy rodzaj używek jest niebezpieczny dla zdrowia. Każdy o tym doskonale wie. Decydując się na ich zażywanie, należy rozważyć wszystkie aspekty i stosować przede wszystkim ich rozsądne dawki. Fajka wodna w żadnej postaci nie powstrzyma użytkownika przed popadnięciem w nałóg, do którego prowadzi zbyt częste stosowanie używek. Według specjalistów, najlepszym sposobem zapobiegania uzależnieniom, w tym uzależnieniu od palenia shishy, nargili, hookah czy bongo (kupimy je w takim miejscu, jak bongo sklep internetowy), jest przede wszystkim edukowanie potencjalnych użytkowników w zakresie szkód, jakie niesie za sobą ich stosowanie. Edukacja specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, opinii publicznej, a nade wszystko młodzieży wydaje się mieć tu znaczenie kluczowe. Fajki wodne i melasa powinny podlegać tym samym regulacjom co papierosy i inne wyroby tytoniowe, zaś opinie dotyczące mniejszej szkodliwości i bezpieczeństwa fajek wodnych powinny być publicznie podważane. Profilaktyka, ale też wszelkie terapie związane wyzwalaniem się od tego nałogu, wzmocnione administracyjnymi zakazami palenia fajek wodnych w miejscach publicznych – tych samych, gdzie nie można palić tytoniu – to środki, po które społeczeństwo powinno sięgać, by walczyć z tym szkodliwym medycznie mimo wszystko zjawiskiem.

 

Ale…

 

Prawdą jest, że fajka wodna bywa przydatna na imprezach, jak i w domu, dla zwyczajnego zrelaksowania się. Trzeba jednak zawsze zaznaczać, że stwarza ryzyko dla tych, którzy używają jej zbyt często. Jest ona bowiem 400 – 450 razy bardziej niebezpieczna niż papieros czy skręt. I jest to fakt dowiedziony naukowo.

Jest też inny, bardzo negatywny efekt palenia fajki wodnej: zwyczaj dzielenia się shishą, nargilą, hooksh czy bongo ze znajomymi. Zwyczaj ten jest silnie związany z bliskowschodnią kulturą, ale coraz bardziej popularny w Europie i w Polsce. W ciągu kilku minionych lat powstało wiele lokali, które w swoich usługach proponują fajkę wodną – niby fajkę pokoju. Można zamówić ją do piwa, drinka czy kebaba. Bardzo często z jednego ustnika dym wdycha kilka osób, co sprzyja przekazywaniu infekcji. Istnieje wówczas podwyższone ryzyko zarażenia się gruźlicą, wirusem opryszczki i podobnymi groźnymi chorobami.

 

Dziś fajka wodna to produkt wyjątkowo popularny, obecny w wielu polskich domach i  określany mianem doskonałego sposobu na urozmaicenie spotkań, domowych przyjęć, imprez czy po prostu wieczoru przed telewizorem. Coraz częściej też poszukuje się sposobów redukowania niebezpieczeństw dla zdrowia związanych z tym nałogiem  – czy jak chcą inni – zwyczajem, poprzez poszukiwanie i sprzedaż – oferta, jaką ma zazwyczaj sklep z bongo – melas beznikotynowych, owocowych czy ziołowych, ale czy ta droga jest właściwa?

 

Catering dietetyczny

Przy bardzo aktywnym trybie życia, gdzie w ciągu dnia jednocześnie się pracuje i trenuje odpowiednie odżywianie jest niezwykle potrzebne. Przy nawale obowiązków może się zdarzyć, że braknie nam czasu na przyrządzanie zdrowych, pożywnych posiłków. Dlatego catering dietetyczny może się okazać niezwykle korzystnym rozwiązaniem.

Nie jest powiedziane, że korzystając z opcji cateringu dietetycznego otrzymujemy z góry narzucone jedzenie, które jest ograniczone i niezbyt smaczne. Nic bardziej mylnego. W systemie dowozu zdrowego jedzenia na telefon dyscyplina rzeczywiście istnieje, ale  jej zadaniem jest zaspokojenie potrzeb żywieniowych klienta.

Właściwie skomponowane posiłki poprawią wszystko: od samopoczucia po wigor. Jest niezwykle przydatny dla osób aktywnych, dla których treningi sportowe są ważną częścią życia. W tym przypadku trzeba szczególnie uważać na to, co, kiedy i w jakiej ilości ląduje się na talerzu.

Dieta pudełkowa – z czym to się je?

Catering dietetyczny ma tę znakomitą przewagę nad samodzielnym gotowaniem, że traci się potrzebę myślenia i planowania posiłków – wszystko robi za nas firma. Po podaniu jej odpowiednich danych skupiają się nad konkretna dietą i tak komponują posiłki, by te były ciekawe, różnorodne, o odpowiedniej wartości kalorycznej, oraz zdrowe.

Układaniem jadłospisu też się nie musimy przejmować – zrobi to za nas specjalista. Zazwyczaj jest nim dyplomowany dietetyk, który współpracuje z firmą oferującą zdrowe jedzenie na dowóz lub jest jej pracownikiem. To jest niezwykła siła cateringu dietetycznego – układaniem menu dla klienta nie zajmuje się kucharz czy osoba niezwiązana z żywieniem, ale specjalista posiadający dogłębną wiedzę o zdrowym żywieniu.

Oferty cateringu dietetycznego

Potrzeby każdego z nas są różne, dlatego na rynku istnieje ogromna ilość ofert cateringu dietetycznego. Zadaniem tych firm jest nakarmić nas tak, by jedzenie nam smakowało, było zdrowe, w dobrym guście. Dodatkowo systematyczność diety pudełkowej sprawia, że jadamy regularnie i o odpowiedniej porze. A to jest niezwykle korzystne dla organizmu: jadanie o stałej porze to najprostszy i niezawodny sposób na wyregulowanie metabolizmu. Dzięki temu unikamy efektu jojo i zbytniego odkładania się tkanki tłuszczowej z powodu niedostatecznego dostarczania jedzenia.

Dzięki stosowaniu cateringu dietetycznego daje nam poczucie panowania nad swoim ciałem. Kontrola nad przemianą materii daje nam niezwykły komfort. Dodatkowo, posiłki tak są ustalone, że nie jesteśmy głodni i nie podjadamy. Co daje nam jeszcze większą kontrolę nad naszym jedzeniem. I poprawia humor.

Decydując się na stosowanie diety ćwicząc na siłowni, możemy spokojnie kontynuować treningi. Nie musimy się obawiać, że jedzenie będzie zbyt mało kaloryczne, albo będzie zbyt lekkie i na treningi nie będziemy mieć zwyczajnie siły. Catering dietetyczny jest zatem w rękach specjalistów, dlatego, na posiłki okołotreningowe dostaniemy solidną dawkę białka i energii, razem z odpowiednią ilością błonnika.

Dieta pudełkowa tylko dla ćwiczących?

Przy ćwiczeniu na siłowni warto skorzystać z cateringu dietetycznego opierającego się o dietę paleo, tak bardzo obecnie popularną i polecaną dla wszystkich aktywnych. Przystosowana jest ona na potrzeby rzeźbiących swoje mięśnie. Posiłek obiadowy wzbogacony jest o węglowodany złożone i bezglutenowe, z kolei posiłek potreningowy to miks węglowodanów, białka serwatkowego, na bazie mleka kokosowego. Dodatkowo – brak składników  uczulających jak gluten czy nabiał, korzystnie wpływa na odporność. W przypadku chęci stracenia kilku kilogramów warto skorzystać z cateringu dietetycznego opierającego się o wersje posiłków wegetariańskie, bądź o obniżonej kaloryczności.

Zaletą cateringu dietetycznego jest to, że bez względu na wykonywaną pracę, aktywność fizyczną w ciągu dnia, czy ilość spalanych kalorii, znajdziemy posiłki doskonałej jakości, niezwykle różnorodne i poprawiające nasz metabolizm. Ktoś kiedyś powiedział, że dobry catering dietetyczny to taki, w którym menu jest dostosowane idealne pod nas. Nie mamy spadków glikemii, nie podjadamy między posiłkami, nasze mózgi pracują sprawnie i nie mamy problemów z koncentracją, na siłowni damy rady wyrwać sztangę bez bólu dla przetrenowanych mięśni. Ułatwi nam tez regenerację i sprawi, że będziemy czuć się lekko, a jednocześnie pełni energii.

Minusy działalności? Nie we wszystkich miastach usługa dowozu jedzenia na telefon jest dobrze rozwinięta. Sam catering dietetyczny to pomysł dosyć nowy, i dopiero zaczyna w Polsce być popularny. Co więcej, gama wybieranych posiłków przy długotrwałym stosowaniu może być nieco monotonna. Dlatego osoby, których diety są zbilansowane , mają najlepsze pole do działania. Kiedy dane menu zaczyna się im nudzić, wystarczy że na tydzień czy dwa, dla wprowadzenia różnorodności, zmienią dietę na np. wegeteriańską, czy południową, i dostosują kaloryczność do swojego stylu życia. Dlatego warto eksperymentować z cateringiem dietetycznym, jako z rozwiązaniem wygodnym.

Pilarki łańcuchowe– rodzaje i zastosowanie

​Piła jest narzędziem niesamowicie przydatnym każdemu ogrodnikowi. Ułatwia wykonywanie wielu prac, znacząco je przyspieszając i powodując, mniejsze zmęczenie. Podstawową rzeczą z jaką kojarzą się nam pilarki łańcuchowe jest oczywiście wycinka drzew. Jest to najpopularniejszy sposób wykorzystania ich potencjału. Są one jednak równie przydatne do wykonywania wielu innych prac nie tylko w ogrodzie. Wykorzystywane są one również w budownictwie, a nawet w ratownictwie medycznym. Wykorzystywane są również przez artystów tworzących rzeźby lodowe czy też rzeźby z drewna. Przed zakupem swojej pierwszej pilarki łańcuchowej warto dowiedzieć się więcej o pilarkach (pilarki spalinowe szczecin) – ich rodzajach i zastosowaniu.

 

Czym jest pilarka łańcuchowa?

Zgodnie z definicją, pilarka łańcuchowa to samodzielne urządzenie wykonane w formie ząbkowanego ostrza, służącą do przerzynania różnych materiałów w szczególności drewna, kamienia oraz metalu. Pilarki łańcuchowe wyposażone są w różne napędy mechaniczne, których zastosowanie decyduje o podstawowym podziale na rodzaje pilarek – spalinowe, elektryczne, akumulatorowe czy też te napędzane siłą ludzkich mięśni. Warto jednak dodać, że najczęściej napęd jest elektryczny lub spalinowy – to znaczy, że pilarka łańcuchowa jest napędzana przy pomocy elektrycznego lub spalinowego silnika.

 

Napęd spalinowy a napęd elektryczny

Silnik spalinowy to najczęściej wykorzystywany napęd wśród pilarek, głównie ze względu na ich praktyczność. Nie potrzebne jest gniazdo elektryczne, a jedynie odpowiednia mieszanka paliwa i oleju. Dodatkowym atutem tych silników jest ich duża moc i wytrzymałość, dzięki czemu mogą być bez przeszkód wykorzystywane do ciężkich prac przy wycinkach drzew. Cenią je zwłaszcza profesjonalni drwale, którzy chętnie wybierają taki sprzęt do swojej pracy. Spalinowe pilarki łańcuchowe zwykle są to silnik dwutaktowy, czyli dwusuwowy, wymagający benzyny oraz specjalnego oleju. To co jest ich największą zaletą jest jednocześnie największym ich minus – brak użycia oleju i benzyny w odpowiednich, podanych przez producenta proporcjach prowadzi do zatarcia napędu i na tyle poważnego uszkodzenia silnika, że naprawa będzie bardzo kosztowna.

Alternatywą dla silników spalinowych są silniki elektryczne. W ich przypadku głównym minusem jest to, że zasięg pilarki jest ograniczony kablem oraz ogólnie dostępem do prądu. Uniemożliwia to korzystanie z niej podczas pracy w lesie, gdzie nie ma dostępu do prądu. Przekłada się to na dużo mniejsze zainteresowanie pilarkami z napędem elektrycznym wśród profesjonalistów. Są one jednak doskonałym rozwiązaniem dla osób, które posiadają mały ogród, a na nim drzewa i krzewy.  Przede wszystkim są dużo wygodniejsze w obsłudze niż pilarki spalinowe. Dodatkowo są dużo bardziej ekologiczne, ponieważ silniki spalinowe wyrzucają z siebie sporo szkodliwych spalin, przy elektrycznym napędzie nie są wydzielane spaliny. Dodatkowo silnik elektryczny powoduje dużo mniejsze drgania przez co praca nimi jest wygodniejsza. Kto ceni sobie komfort pracy i jest pewny stałego dostępu do źródła prądu powinien wybrać właśnie model elektryczny. Mimo posiadania mniejszej mocy od łańcuchowych pilarek spalinowych, znajdują one szerokie zastosowanie w pracach ogrodowych.

 

Rodzaje pilarek

Podział pilarek (pilarki Szczecin) ze względu na napęd nie jest jedynym stosowanym podziałem. Pilarki mechaniczne to urządzenia, których praca napędzana jest nie siłą rąk i mięśni osób, które je obsługują, lecz wbudowanego silnika. I tak z uwagi na owe mechanizmy, budowę maszyn oraz sposób ich wykorzystania, pilarki dzielimy na kilka podkategorii:

– trak

– pilarkę tarczową

– pilarkę stołową

– ukośnicę

– pilarkę wahadłową

– pilarkę ramieniową

– pilarkę panelową

– pilarkę formatową

– formatyzerkę

– pilarkę ręczną

– pilarkę taśmową

– pilarkę łańcuchową

 

Bezpieczeństwo pracy z pilarkami łańcuchowymi

Zaczynając pracę z pilarkami łańcuchowymi musimy pamiętać, że mamy do czynienia z narzędziami ostrymi wyposażonymi w mocny silnik, który przeznaczony jest do przecinania grubych pni drzew, więc bez problemu jest w stanie przebić ludzką skórę. Należy pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa, żeby praca nie zakończyła się tragedią. Przede wszystkim, przed rozpoczęciem prac należy założyć odpowiednie okulary ochronne. Ich celem jest zabezpieczenie oczu przed wiórami i kawałkami drewna, które wytwarzają się podczas cięcia drewna. Dodatkowo należy zaopatrzyć się w odpowiednie rękawiczki, najlepiej takie, dzięki którym łatwo będzie można utrzymać maszynę w rękach. Dodatkowymi elementami ubioru są grube spodnie oraz odpowiednie buty z metalowymi wstawkami. Pracując na wysokości należy zaopatrzyć się w kask, chroniący głowę.

 

Pilarki łańcuchowe mają bardzo szerokie zastosowanie i wbrew pozorom nie są używane tylko do cięcia drewna. Wykorzystywane są również w budownictwie, ratownictwie medycznym a nawet w pracach artystycznych. Do wyboru mamy kilkadziesiąt produktów od wielu producentów, więc każdy amator lub profesjonalista w dziedzinie cięcia i obróbki drewna znajdzie coś dla siebie.

 

Znieczulenie przy robieniu tatuażu

Niektórzy twierdzą, że tatuaż jest związany z bólem. Boją się, gdy widzą, jak igły tatuażowe przebijają skórę. Istnieje również tatuażystów, którzy twierdzą, że nie należy bagatelizować bólu związanego z tatuowaniem. Sądzą, że jest nieodłączną częścią robienia tatuażu. Jednak jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo chcą mieć tatuaż, ale jednocześnie boją się, że nie poradzą sobie z bólem. Na szczęście istnieją skuteczne rozwiązania dla osób z niskim progiem bólowym. Tatuażyści mogą wybrać spraye, kremy lub żele znieczulające.

 

Czy znieczulenie naprawdę działa? Jeśli tak, to jakie metody działają? Czy istnieje idealne połączenie produktów, które zapewniają maksymalną ulgę w bólu?

 

Czy środki znieczulające naprawdę działają?

 

Produkty do znieczulania mogą być bardzo skuteczne. Jednak nie wszystkie anestetyki są sobie równe. Najlepiej jest użyć środka znieczulającego do tatuażu, który zawiera jeden lub więcej następujących kluczowych składników, z których każdy ma inny wpływ na sygnały bólowe wysyłane do mózgu podczas procesu tatuowania. Do najlepszych składników możemy zaliczyć lidokainę, tetrakainę, benzokainę i/lub epinefrynę. Istnieją również naturalne dodatki, które mogą wzmocnić siłę miejscowego znieczulenia, np. mentol, kamfora, olejek z drzewa herbacianego i korzeń żywokostu.

 

Jak działają produkty znieczulające do tatuażu?

 

Spośród czterech kluczowych czynników odrętwienia wymienionych powyżej, lidokaina jest taka, jaką można znaleźć w prawie każdym środku znieczulającym tatuaż. Bezzapachowe środki mogą zawierać określoną ilość lidokainy. Im wyższy odsetek, tym skuteczniejszy będzie produkt przy wygaszaniu zakończeń nerwowych. W ten sposób robienie tatuażu staje się bardziej komfortowe. Jest to kluczowy składnik minimalizujące początkowe ukłucie igieł tatuażowych, podczas wbijania się w skórę. Klienci nie muszą się już bać tatuażu.

 

Wiele środków znieczulających zawiera również tetrakainę lub benzokainę, jeśli nie obie. Te składniki są w rzeczywistości blokerami nerwów, a nie substancjami niszczącymi nerwy, takimi jak lidokaina. Nie uniemożliwiają całkowitego wysyłania sygnałów bólowych do mózgu, ale na pewno je łagodzą. W ten sposób poziom dyskomfortu będzie zdecydowanie mniejszy.

 

Epinefryna jest nieco bardziej kontrowersyjnym składnikiem, który może się znaleźć w niektórych środkach znieczulających miejscowo. Zwęża naczynia krwionośne i jest jednym z mocniejszych dostępnych obecnie anestetycznych składników bez recepty. Środki zwężające naczynia powodują napinanie naczyń krwionośnych, minimalizując krwawienie i obrzęk podczas tatuowania. Spowalniają tempo wchłaniania przez organizm miejscowego znieczulającego kremu, sprayu lub żelu, dłużej utrzymują komfort klientów tatuażu. Jednak zbyt dużo epinefryny może powodować tachykardię. Dlatego tatuażysta powinien oszczędnie stosować środek znieczulający, zawierający epinefrynę. Szczególnie dotyczy to pacjentów z dużym lękiem, ponieważ epinefryna może powodować wzrost lęku i podniesienie tętna.

 

Jakie jest najskuteczniejsze połączenie środków znieczulających do tatuażu?

 

Zanim organizm zaabsorbuje miejscowy środek znieczulający może minąć trochę czasu. Dopiero po jakimś czasie będzie skuteczny. Niektóre środki działają szybciej niż inne. Podczas robienia tatuażu co jakiś czas mogą być nakładane kolejne warstwy środka. Jednak trzeba to robić ostrożnie.

 

Najlepiej będzie, jeśli klienci nałożą pierwszą warstwę kremu, sprayu lub żelu, zanim jeszcze wyjdą z domu i udadzą się do salonu tatuażu. Aby uzyskać optymalne wyniki, tatuażysta nałoży grubą warstwę środka na obszar, który ma być tatuowany, a następnie owinie go plastikową folią. W ten sposób środek zostanie maksymalnie zaabsorbowany.

 

Czy warto stosować środki znieczulające?

 

Jest mnóstwo tatuażystów i fanów tatuaży, którzy twierdzą, że ból jest wtedy niezbędny. Jeśli jednak tatuażysta będzie twardo obstawał przy takim stanowisku, może stracić wielu klientów. Powinien być elastyczny i spełniać indywidualne życzenia klienta. Wtedy klienci będą zadowoleni z naszych usług. Zyska też większą liczbę rekomendacji. Będzie to dla niego ważniejsze niż nieustępliwość w nie zmniejszaniu bólu.

 

Znieczulające mydła do tatuażu

 

Oprócz sprayów, kremów i żelów do tatuaży, możesz teraz wybrać specjalne mydło znieczulające. Jest specjalnie opracowane, aby oczyścić skórę i złagodzić ból podczas zabiegu tatuowania. Zapobiega pęcznieniu, zniekształcaniu i zmianie koloru tuszu. Wystarczy umyć skórę za pomocą tego antybakteryjnego mydła z pianką znieczulającą. Oczyści, zdezynfekuje i ukoi skórę przed zrobieniem tatuażu. Może się składać z lidokainy, chlorku benzalkoniowego, oczyszczone wody, soku z aloesu, soli morskiej i innych nieaktywnych składników. Oczyszczają, łagodzą i odżywiają skórę. Dzięki niemu proces tatuowania będzie bardziej komfortowy dla klientów. Mogą też zabrać ze sobą butelkę, aby zminimalizować dyskomfort i delikatnie oczyścić tatuaż podczas procesu gojenia. Są butelki o różnych pojemnościach. Dobry tatuażysta zna skuteczne sposoby znieczulenia i umie je dostosować do danego klienta.

Dlaczego muzyka jest tak ważna w życiu dziecka?

Każda z nas przyszłych mam z pewnością słyszy na każdym kroku, jak ważne i istotne jest puszczanie nienarodzonemu jeszcze dziecku muzyki. Mówi się o zbawiennym jej wpływie na rozwój emocjonalny, na psychikę dziecka, na jego prawidłowy rozwój. Muzyka dociera do układu nerwowego, wegetatywnego, ale także i do mięśni szkieletowych. Kiedy dziecko się rodzi, muzyka powinna stać się częścią jego życia. W każdym kolejnym etapie życia, muzyka nadal odgrywa bardzo ważną rolę dla rozwoju dziecka na każdej niemal płaszczyźnie życia. Niejedna szkoła muzyczna ma do zaoferowania różnego rodzaju zajęcia muzyczne dla różnych grup wiekowych np. lekcje gitary szczecin. Świadomi rodzice, którzy stawiają na prawidłowy rozwój dziecka, którzy chcą dla niego jak najlepiej, a do tego pragną dostarczyć im wszelkich niezbędnych bodźców, na muzykę w życiu dziecka w każdym wieku powinni postawić.

 

Czym jest muzyka?

To dźwięki. Składają się na nią zarówno głosy ludzkie, instrumenty muzyczne, jak również i urządzenia elektroakustyczne. Wsłuchując się w dany utwór muzyczny otrzymuje się już efekt końcowy działania ze sobą wielu czynników, w tym rytmu, melodii, barwy, artykulacji, czy dynamiki. Muzyka może być przekazywana tradycyjnie lub za pomocą notacji muzycznej.O muzyce pisali najbardziej znakomici pisarze różnych epok. Muzyka towarzyszy nam na każdym kroku, każdego dnia, na przestrzeni dziesiątek lat. Oczywiście w zależności od gustów, różne są jej gatunki. Szkoła muzyczna jest miejscem, w którym można poznać muzykę od podszewki. Jedni rodzice wybierają dla dzieci szkołę, by ćwiczyć wokal, inni z kolei pragną, by dziecko nauczyło się grać na instrumencie. Dla płodu pierwszym dźwiękiem jest bicie serca jego mamy. Po urodzeniu słyszy głosy najbliższych, dostaje muzykę w postaci konkretnych utworów, otrzymuje ją dzięki różnego rodzaju instrumentom. Potem zaczyna się szkoła i przedszkole. Pojawia się lekcja muzyki. Jedne dzieci mają większy słuch, inne mniejszy. Te, które czują muzykę, na pewno powinny dalej w tym właśnie kierunku się rozwijać, bowiem to właśnie ona jak mało kto, ma tak ogromne znaczenie dla każdego dziecka, a potem i dla samej osoby dorosłej.

 

Na co wpływa muzyka?

Muzyka działa na wielu płaszczyznach rozwoju i często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromną może mieć ona moc, szczególnie jeśli pod uwagę weźmiemy nasze dzieci. Muzyka między innymi kształtuje pamięć aktywność, pomaga nam uzyskać podzielność uwagi, rozwija ona twórczą wyobraźnię, jak również i kompetencje poznawcze. Osoby uzdolnione muzycznie zazwyczaj także dobrze rysują i malują, nie mają problemów z pracami plastycznymi. Sztuka jest dla nich dziedziną, w której czują się dobrze. W takich przypadkach szkoła muzyczna to bez wątpienia bardzo dobre miejsce dla wszystkich dzieci, by ta muzyka stanowiła sedno rozwoju i by miała wpływ na kształtowanie się naszej osobowości. Muzyka pozwala zaspokoić potrzebę ekspresji, dzięki niej łatwiej jest się porozumiewać z innymi ludźmi, to właśnie ona kształtuje w dzieciach wrażliwość i emocjonalność, która jest tak niezwykle ważna w życiu każdego człowieka. Dla wielu wydaje się niezrozumiałe, ale muzyka według przeprowadzonych badań przyczynia się do lepszego przyswajania wiedzy z różnych przedmiotów. Dzieci rozwijające się muzycznie zdecydowanie lepiej się uczą, mają lepsze oceny, a zdobywanie wiedzy nie stanowi dla nich tak naprawdę większego problemu. Co więcej, muzyka wycisza, sprawia, że dziecko jest spokojniejsze, potrafi w odpowiedni sposób reagować na konkretne emocje i sytuacje, umie zachować się adekwatnie do danej sytuacji. Jeśli chcemy zapewnić dzieciom odpowiedni rozwój, a ono z przyjemnością stawia na wciąż nowe doświadczenia, to na pewno szkoła muzyczna jest takim miejscem, które warto wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności.

 

Muzyka na każdym etapie rozwoju

Oprócz oczywiście tego, że wiele źródeł pisze, iż warto słuchać muzyki będąc w ciąży, to bez wątpienia po urodzeniu dziecka stawiać na nią jak najbardziej trzeba. Jest to idealny sposób na wyciszenie dziecka przed snem, na uspokojenie go po wybuchu płaczu, po zapewnieniu mu odpowiednich bodźców, dzięki którym będzie mógł zdecydowanie lepiej radzić sobie w świecie i w tym wszystkim, co je otacza. Zamiast puszczania dziecku bajek, które absolutnie nic nie wnoszą do jego rozwoju, a co gorsza, działają na mózg dziecka negatywnie, dobrym pomysłem może okazać się szkoła muzyczna( szkoła muzyczna szczecin), która otworzy przed dzieckiem zupełnie nowy świat i inne spojrzenie na temat muzyki, która otacza nas z każdej strony.

 

Dajmy swoim dzieciom to, co najlepsze. Pokażmy mu świat z jak najlepszej strony i pozwólmy by prostymi sposobami rozwijało w sobie wszystkie te cechy, które są istotne w późniejszym życiu i w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Im więcej w dziecka życiu muzyki, tym lepszy będzie tego efekt w przyszłości.