Frankowicze – ile stracili na wzroście kursu franka?

Według bankowców sprzedających przed laty tzw. kredyty walutowe, frankowicze mieli być tą grupą społeczną, która zyska na stabilnym kursie i niskim oprocentowaniu franka szwajcarskiego. Rzeczywistość okazała się inna. Najpierw światowy kryzys gospodarczy z 2008 roku, a następnie uwolnienie kursu franka przez bank centralny Szwajcarii w tzw. „czarny czwartek” (15.01.2015 r.) zachwiały budżetami domowymi frankowiczów. Przez lata stracili oni dziesiątki tysięcy złotych w wyniku umocnienia się szwajcarskiej waluty. Ile stracili frankowicze? Czy mają szanse odzyskać stracone pieniądze i wyjść z pułapki kredytów frankowych?

Kredyty frankowe – obiecujący początek

W momencie największej popularności kredytów frankowych (lata 2005-2008) kurs franka szwajcarskiego był na rekordowo niskim poziomie. Większość kredytobiorców zaciągała zobowiązania przy kursie rzędu 2-2,5 PLN/CHF. Wyrażone we franku szwajcarskim raty kapitałowo-odsetkowe były wówczas niższe, niż w przypadku zwykłych kredytów złotowych. Przez kilka lat frankowicze rzeczywiście korzystali na niskim kursie i oprocentowaniu CHF. Lata prosperity szybko się jednak skończyły. Wraz z wybuchem kryzysu gospodarczego, kurs franka szwajcarskiego poszybował w górę. CHF był bowiem traktowany przez inwestorów jako bezpieczna przystań w dobie krachu gospodarczego. Początkowo wzrost wartości franka względem złotówki nie był tak dotkliwy dla posiadaczy kredytów frankowych, bo rekompensowały im to niskie stopy procentowe. Od pewnego momentu oprocentowanie CHF zaczęło nawet przyjmować wartość ujemną. Mimo to, zmiana kursu CHF negatywnie odbijała się na wartości zobowiązania w przeliczeniu na złotówki. W wielu przypadkach zobowiązanie wielokrotnie przekraczało wartość pożyczonej kwoty w PLN. Do 15.01.2015 roku kurs franka był sztucznie regulowany przez szwajcarski bank centralny. Od dnia uwolnienia franka wysokość rat wystrzeliła w górę, podobnie jak wartość zobowiązań wobec banku.

Straty na kredytach frankowych

Większość frankowiczów regularnie spłaca zawyżone raty kapitałowo-odsetkowe. Przez lata wysokość nadpłaconych bankowi kwot może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od pierwotnej wartości zobowiązania. Posiadacze nieruchomości obciążonych hipoteką frankową zwykle nie mogą jej sprzedać, bo w ten sposób zrealizowaliby stratę. Winni byliby bowiem bankowi o wiele wyższą kwotę niż pożyczyli. Kurs franka aktualnie oscyluje w granicach 4,1 złotego. Oznacza to, że osoba która przed laty zaciągnęła kredyt przy wartości franka 2 złote, dzisiaj ma do spłaty ponad dwa razy więcej. Do tego dochodzą zyski banku na tzw. spreadzie tzn. różnicy pomiędzy kursem sprzedaży, a kursem kupna. Wypłacając kredytobiorcy wartość zobowiązania w złotówkach, bank przeliczał je na CHF według kursu kupna. Raty kredytowe są natomiast spłacane według – mniej korzystnego dla kredytobiorcy – kursu sprzedaży. Po tym samym kursie obliczana jest wartość zobowiązania względem banku. W wielu przypadkach przewyższa ona nadal kwotę pierwotnego kredytu wyrażoną w PLN. A dzieje się to pomimo regularnego uiszczania rat, w dodatku wyższych niż w przypadku kredytów złotowych. O największych stratach mogą jednak mówić osoby, które w wyniku wzrostu wartości franka straciły mieszkania, gdyż nie były w stanie spłacać tak wysokich rat.

Początki pozwów sądowych

O stratach mogą mówić także frankowicze, którzy rozpoczęli walkę w sądzie kilka lat temu. W tym okresie zaczynały działać kancelarie zajmujące się kredytami frankowymi. Na tym etapie sądy nie posiadały jeszcze dostatecznej wiedzy w tak skomplikowanej materii, jak kredyty denominowane lub indeksowane kursem waluty obcej. Nie ukształtowało się także orzecznictwo w tych sprawach. W efekcie, pierwsze wyroki sądów (także w pozwach grupowych przeciwko bankom) były na niekorzyść frankowiczów. Z czasem linia orzecznicza zaczęła przechylać się w drugą stronę. Obecnie więcej niż 90% wyroków sądowych stanowią wygrane frankowiczów. Pozew sądowy jak na razie jest najskuteczniejszym sposobem na odzyskanie straconych pieniędzy.

Jak odzyskać stracone pieniądze?

Samodzielne dochodzenie roszczeń wobec banku może zakończyć się niepowodzeniem. Dlatego rekomendowanym rozwiązaniem jest skorzystanie z fachowego wsparcia. Pomoc frankowiczom oferują liczne kancelarie prawne, które łatwo jest znaleźć poszukując pod hasłem „kancelaria kredyty frankowe” lub „prawnik kredyty frankowe”. Oferująca pomoc frankowiczom kancelaria proponuje często bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej. Jeżeli w treści umowy kredytowej znajdują się niedozwolone klauzule indeksacyjne, przemawia to za jej wadliwością. Niezgodne z prawem zapisy są podstawą do wystąpienia z roszczeniem wobec banku. Obsługująca kredyt frankowy kancelaria zwykle świadczy kompleksową pomoc. W pierwszej kolejności instruuje klienta, jak uzyskać niezbędne do złożenia pozwu sądowego zaświadczenia z banku lub sama pośredniczy w takich sprawach. Następnie, przygotowuje treść pozwu, w której domaga się w imieniu klienta unieważnienia wadliwej umowy lub wykreślenia niedozwolonych klauzul i jej przewalutowania na złotówki po kursie z dnia zawarcia.

Pompy ciepła jakie firmy wybrać do ich montażu?

Pompy ciepła to urządzenia, które odbierają ciepło słoneczne z gruntu, wód podziemnych lub jezior oraz powietrza i wykorzystują je do ogrzewania domu. W lecie pompa ciepła wykorzystuje zawór zwrotny do chłodzenia, pobierając ciepło z domu. Jeżeli ktoś zdecydował się zainstalować pompę ciepła, powinien zrozumieć, jak to wszystko działa, poszukać odpowiedzi na pytanie – która pompa ciepła pracuje wydajniej. Jeżeli trudno samodzielnie podjąć decyzję, warto skorzystać z pomocy firm zajmujących się podłączaniem takich urządzeń.

Kto może pomóc przy wyborze urządzenia, zapewniającego niższe koszty ogrzewania?

Przed wyborem pompy ciepła warto zrobić rekonesans po producentach takich urządzeń, odwiedzić sklep, który zajmuje się ich dystrybucją. Planując takie przedsięwzięcie jak pompy ciepła, jakie firmy podejmą się ich podłączenia? Czy pomogą przy optymalnym wyborze, aby zadbać o wysoką jakość komponentów i samego montażu? Instalację pompy ciepła trzeba powierzyć profesjonalistom, którzy mają doświadczenie w ich podłączaniu w prywatnych domach oraz instytucjach. Nie mając doświadczenia w takim sposobie ogrzewania trudno ustalić, który model będzie najbardziej efektywny.

Według niektórych specjalistów najbardziej wydajne pompy ciepła to pompy woda-woda, ale najlepiej sprzedające się są pompy ciepła powietrze-woda. Ale jednocześnie pompy grunt-woda mają szereg zalet w porównaniu z poprzednim typem. Wybór zależy od wielu czynników: powierzchni ogrzewanego pomieszczenia, strefy klimatycznej, liczby osób mieszkających w domu i innych parametrów. Dla wielu domów prywatnych najlepszym rozwiązaniem jest powietrzna pompa ciepła, która pozwoli zaoszczędzić na domowych rachunkach za ogrzewanie.

Rodzaje urządzeń do ogrzewania domu

Kontaktując się z firmą wykonującą montaż pompy ciepła, można skorzystać nie tylko z samej usługi instalacji, ale także skorzystać ze wsparcia technicznego podczas jej wyboru.Trzeba określić wszystkie parametry i uwzględnić potrzeby danego domu. Czasami producenci takich urządzeń zajmują się także ich dystrybucją i oferują instalację pompy ciepła.

Powietrzna pompa ciepła pobiera do systemu grzewczego niskiej jakości ciepło z powietrza.Takie pompy mają najniższy koszt i nie wymagają dodatkowych kosztów instalacji. Specyfiką tego typu pomp jest to, że pracują one w trybie ogrzewania lub w trybie chłodzenia. Pompa ciepła powietrze -woda nie wymaga prac nad przygotowaniem pola geotermalnego, a zatem wymaga mniejszych kosztów początkowych.

Natomiast gruntowe pompy ciepła, pozyskują ciepło z wnętrza ziemi i noszą nazwę – pompy grunt-woda. Ze względu na to, że temperatura gleby pozostaje dodatnia nawet w zimnych porach roku, pompy ciepła gleba-woda są bardziej wydajne niż pompy ciepła powietrze. Gruntowe pompy typu ziemia-woda wymagają kolektorów poziomych lub sond pionowych.

Pompy ciepła woda-woda przekazują ciepło z wód gruntowych, jezior i rzek. Temperatura wód gruntowych utrzymuje się w zakresie od +7°C do +12°C przez cały rok, co sprawia, że praca wodnej pompy ciepła jest najbardziej wydajna w porównaniu z powietrznymi lub gruntowymi pompami ciepła. Jednak ten typ pompy ma szereg wymagań instalacyjnych.Takie zadania trzeba powierzyć firmie zajmującej się instalacją pomp ciepła. Przed zainstalowaniem wodnej pompy ciepła należy przestudiować kwestię przepływu studni, możliwości odprowadzania ścieków, jakości wód gruntowych itp. Pompy ciepła woda-woda wymagają profesjonalnego podejścia w projektowaniu i realizacji systemów grzewczych. Jakie działania wiążą się z montażem pomp ciepła? Niezbędne jest wykonanie odwiertów, dlatego decyzja o instalacji powinna zapaść przez rozpoczęciem budowy domu. Korzystając z usług fachowców można z powodzeniem wykonać jej montaż w już zamieszkanym budynku.

Czy warto zdecydować się na nowoczesny system grzewczy?

Co robią pompy ciepła?

 • Ogrzewanie domu 4-5 razy bardziej opłacalne niż ogrzewanie gazowe. Dzięki wydajnym pompom ciepła w domu zawsze będzie ciepło i przytulnie.
 • Uzyskiwanie gorącej wody jest 6-8 razy bardziej opłacalne niż z kotła elektrycznego. Ciepła ciepła woda w domu zostanie przygotowana przez pompę ciepła w wymaganej ilości.
 • Schładzanie powietrza – chłód w czasie upałów we wszystkich pokojach, ponieważ za pomocą pompy ciepła możliwe jest chłodzenie pasywne i aktywne.

Ważne! Pompy ciepła nie wytwarzają dosłownie ciepła. Pompy zbierają rozproszone ciepło z atmosfery i po podwyższeniu jego temperatury przekazują je do systemu grzewczego i zaopatrzenia w ciepłą wodę prywatnego domu.

Jakie mają są zalety?

 • Ekologiczne. Pompy ciepła są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska i bezpieczne w użytkowaniu w domu
 • Oszczędność i wysoka efektywność (od 5-7 kw energii cieplnej przy wykorzystaniu 1 kw energii elektrycznej). To dzięki ich wysokiej sprawności pompy cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników poszukujących kotła gazowego lub kotła na paliwo stałe.
 • System trzy w jednym: ogrzewanie, chłodzenie i dostarczanie ciepłej wody za pomocą pompy ciepła.

Na rynku europejskim pompy ciepła są używane od ponad 50 lat zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak iw zakładach przemysłowych.

Własna bluza z nadrukiem – sprawdź jak to zrobić

Zapewne niejednokrotnie mijając sklepowe wystawy patrzyłeś na ubrania z ciekawymi lub śmiesznymi nadrukami, a w Twojej głowie pojawiła się myśl o tym, że Ty też masz świetny pomysł na taki nadruk. Być może dotychczas wydawało Ci się, że tworzenie ubrań z własnymi nadrukami to przywilej dużych przedsiębiorstw odzieżowych. Nic bardziej mylnego. Możesz stworzyć taką bluzę samodzielnie – rozpoczynając od zaprojektowania wzoru, aż do wyboru materiałów i techniki nanoszenia nadruku. Dodatkowo, jeżeli prowadzisz własną firmę lub jesteś menadżerem możesz w bardzo łatwy sposób stworzyć bluzy z nadrukiem firmowym. Jak stworzyć własną bluzę? Co warto wiedzieć, zanim przystąpi się do złożenia zamówienia? Czy stworzenie bluzy z własnym nadrukiem to skomplikowany proces? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, to koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Odpowiednie przygotowanie i dostosowanie wzoru

Dla osoby, która nigdy nie miała do czynienia z tworzeniem ubrań z własnym nadrukiem wydawać się może, że zaprojektowanie wzoru jest mało istotne. Jest to jednak błędne myślenie, gdyż nawet najlepiej zaprojektowany wzór, z różnymi szczegółami i drobnymi detalami, będzie wyglądał bardzo niekorzystnie kiedy zostanie naniesiony przy pomocy złej techniki lub na niewłaściwy materiał. Istnieją bowiem różne metody nanoszenia nadruków, które to posiadają różnego rodzaju tusze – barwniki współpracują inaczej z każdym rodzajem podłoża, przez co efekt nigdy nie będzie taki sam. W związku z tym nadruk wykonany przy użyciu jednej z metod może wyglądać świetnie na jasnej koszulce poliestrowej, ale kiedy naniesiemy ten sam wzór na kolorową tkaninę bawełnianą to efekt nie będzie już zadowalający. Aby mieć pewność, że stworzona przez Ciebie odzież z nadrukiem będzie miała wysokiej jakości grafikę musisz dostosować metodę druku do wzoru, lub odwrotnie – wzór dostosuj do wybranej techniki i materiału.

Sublimacja i sitodruk – dwie podstawowe metody nanoszenia nadruków

Jedną z najpopularniejszych metod nanoszenia nadruków na ubranie jest druk sublimacyjny, czyli tak zwana sublimacja. Druk sublimacyjny na tkaninach jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od pozostałej części ubrania – dobrze wykonany nadruk wygląda tak, jakby od zawsze był częścią materiału, na który został naniesiony. Metoda ta ma jednak dwie dosyć duże wady. Pierwsza z nich to dobór odpowiedniego materiału, gdyż nadruki sublimacyjne dają dobre efekty na powierzchniach poliestrowych – i to właśnie tego typu materiały zaleca się jako bazę pod zaprojektowany wzór. Jest to dość duże utrudnienie, jednak większy problem pojawia się przy doborze koloru tkaniny. Tego rodzaju nadruki wyjdą bowiem dobrze tylko na jasnych podłożach, np. białych lub bezowych. Kolorowe tkaniny użyte jako tło do nadruku sprawią, że barwnik użyty w maszynie połączy się z barwnikiem na bluzie – co spowoduje, że efekt będzie niezadowalający. Czy to oznacza więc, że nadruku sublimacyjnego nie można stosować na kolorowych ubraniach? Otóż wbrew pozorom nie. Metody tej można użyć na kolorowych tkaninach, jednak jest pewna zasada – wzór, który chcemy nanieść na barwne tło powinien być w całości ciemny – a najlepiej czarny. Czarna, brązowa lub granatowa grafika jest bowiem w stanie utrzymać się na kolorowych materiałach.

Dowiedziałeś się już podstawowych rzeczy na temat druku sublimacyjnego, teraz czas, abyś poznał bliżej drugą bardzo popularna metodę – czyli sitodruk. Jeszcze do niedawna metoda ta cieszyła się ogromną popularnością, jednak ostatecznie stwierdzono, że przy użyciu tej techniki możliwe jest nanoszenie tylko logotypów, grafik wektorowych czy też napisów. Próba nadrukowania większej grafiki nie przynosiła bowiem oczekiwanych efektów, w związku z czym zaczęto stosować inne techniki. Sitodruk nie wyszedł jednak z użycia i nadal jest przydatną metodą, przy pomocy której stworzysz np. bluzę firmową z logo.

DTG – dlaczego warto skorzystać z tej metody?

Jaka metoda jest bardziej skuteczna od sublimacji i sitodruku? Otóż metodą tą jest DTG – która pozwala na naniesienie wszystkich rodzajów nadruków na każdą powierzchnię. Sprzęt, przy pomocy którego wykonuje się nadruki, przypomina w działaniu drukarkę atramentową – jednak jego budowa jest znacznie inna, gdyż składa się przede wszystkim z platformy transportującej i tuszy. Barwniki wykorzystywane w tej metodzie są wykonane w ten sposób, aby w jak największym stopniu mogły połączyć się z zadrukowywaną tkaniną. Dzięki temu uzyskujemy satysfakcjonujące efekty na niemal wszystkich materiałach. Nadruk, który powstaje przy wykorzystaniu metody DTG, jest bardzo trwały, a jego struktura i grubość nie odróżnia się niczym od struktury ubrania, na które zostanie naniesiony. Ponadto, bardzo ważne jest to, że kiedy zaplanujesz wykonanie odzieży z własnym nadrukiem przy użyciu tej właśnie metody, to kolor podłoża nie ma znaczenia. Jest on istotny jedynie w kwestii czasu wykonania nadruku, gdyż nanoszenie wzoru na ciemniejszy materiał zajmuje więcej czasu niż przetransportowanie go na jasne podłoże.

Jak stworzyć sklep internetowy

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zastanawia się nad biznesem w internecie. Jednym ze sposobów zarobienia w sieci jest otworzenie własnego sklepu internetowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy nie tylko dotrzeć do znacząco większej ilości potencjalnych klientów, ale również sporo zaoszczędzić w stosunku do kosztów, jakie byśmy musieli ponieść przy prowadzeniu sklepu stacjonarnego.

Sposób na otworzenie sklepu internetowego – krok po kroku

Krok 1. W pierwszej kolejności musisz zdecydować, jakiego rodzaju produkty chciałbyś sprzedać

Decyzja o tym, jaki rodzaj produktów byśmy chcieli sprzedawać może wydawać się stosunkowo błahym punktem. Natomiast jest to kwestią priorytetową i wbrew pozorom nie aż taką prostą. Bowiem na rynku funkcjonuje wiele sklepów internetowych, oferujących wiele rodzajów asortymentu. W związku z tym, warto zdecydować się na takie produkty, których za wiele na rynku nie ma. Dzięki temu nie będziemy musieli się mierzyć z dużą ilością konkurencji i z pewnością nie będziemy narzekali na niską ilość klientów.

Krok 2. Wybierz najbardziej odpowiednią dla Twojej działalności platformę e-commerce

Wybór odpowiedniej platformy e-commerce jest bardzo istotną kwestią podczas otwierania sklepu internetowego. Platforma e-commerce jest to nic innego, jak oprogramowanie, które pozwala każdemu przedsiębiorcy na zarządzanie sklepem internetowym. To właśnie dzięki takiej platformie każda osoba prowadząca sklep internetowy ma możliwość na bieżąco dodawania i usuwania poszczególnych produktów ze strony, jak również ma możliwość wprowadzania aktualnych cen do swojego sklepu.

Krok 3. Projektowanie wyglądu sklepu internetowego

Wygląd sklepu internetowego może albo przyciągnąć potencjalnych klientów do zakupy, bądź ich zniechęcić. Właśnie dlatego, w zależności od tego, co będziemy sprzedawać, wygląd strony internetowej powinien być w pełni dopasowany do rodzaju produktów, które tam umieścimy. W związku z tym, jeżeli będziemy zajmować się sprzedażą ubrań dla małych dzieci to nasz sklep nie powinien przypominać miejsca, w którym sprzedaje się na przykład artykuły wędkarskie.

Krok 4. Metody płatności

Gdy powyżej opisane punkty zostaną już zrealizowane. W następnej kolejności należy pomyśleć o kwestii metod płatności. Metody płatności, które będą dostępne na stronie naszego sklepu internetowego powinny być w jak największym stopniu dopasowane do oczekiwań klientów, którzy będą u nas zaopatrywać się w towary. W chwili obecnej jest wiele możliwości, jeżeli chodzi o aspekt metod płatności, dlatego w ich doborze nie powinno być większych problemów. Chodzi o to, aby klient był w pełni zadowolony z realizacji transakcji za swoje zakupy.

Krok. 5 Stwórz regulamin oraz politykę prywatności

Opracowanie odpowiedniego regulaminu oraz polityki prywatności jest bardzo kluczowym aspektem. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie w regulaminie i polityce prywatności zostają sprecyzowane poszczególne elementy dotyczące funkcjonowania naszego sklepu, a do elementów tych można zaliczyć przede wszystkim: zasady zwrotu towaru, jak również czas, w jakim będziemy w stanie realizować zamówienia złożone przez naszych klientów. Aczkolwiek, oczywiście kwestii tych jest znacznie więcej. Dlatego, jeżeli nie jesteśmy pewni, jak w odpowiedni sposób skonstruować regulamin oraz politykę prywatności to możemy skorzystać z pomocy specjalistów w dziedzinie SEO, którzy z pewnością nam w tym pomogą.

Krok 6. Zadbaj o odpowiednią reklamę swojego sklepu internetowego

Gdy już uda Ci się założyć sklep internetowy, kolejnym krokiem, jaki powinieneś podjąć jest odpowiednie zareklamowanie swojego sklepu. Promocja sklepu internetowego może odbywać się w różnorodny sposób. Do jednych z najpopularniejszych sposób promowania sklepu internetowego zalicza się przede wszystkim: artykuły sponsorowane, e-mail marketing, pozycjonowanie strony internetowej, Google Shopping, fora internetowe, udział w branżowych targach oraz eventach, reklama na serwisie YouTube, jak również Google Ads. Jeżeli chodzi o kwestię pozycjonowania to dla początkujących przedsiębiorców jest to jedna z najskuteczniejszych metod, a przy tym nie potrzeba dużych nakładów finansowych, aby móc z takiej możliwości skorzystać. Decydując się na pozycjonowanie strony internetowej mamy gwarancję, że nasz sklep pojawi się w pierwszych z góry wynikach wyszukiwania w przeglądarce internetowej po wpisaniu określonej frazy przez użytkownika. Przy czym należy przygotować się na to, że pozycjonowanie nie jest działaniem krótkotrwałym, więc aby zauważyć satysfakcjonujące korzyści z tego płynące należy uzbroić się w cierpliwość, ale z pewnością warto na rezultaty takiego działania trochę poczekać, bo będą one w pełni zadowalające. Dzięki pozycjonowaniu mamy możliwość dotarcia do większego grona klientów, budujemy świadomość naszej marki, wzbudzamy o wiele większe zaufanie wśród potencjalnych klientów, zdobywamy odpowiednio dużą przewagę nad naszą konkurencją, jak również przyczyniamy się do zwiększenia rozpoznawalności naszego sklepu.

Aranżacja domów z bali

Wiele osób słysząc hasło dom z bali, przywodzi sobie od razu na myśl, górski krajobraz, w ktory wkomponowana jest rustykalna drewniana chata, połacie śniegu finezyjnie zwisające z dachu i świerki w obejściu zabudowania. Jednak wcale nie musi to tak wyglądać. Domy z bali w ostatnim czasie zyskały na popularności. Są coraz częściej budowane przez naszych rodaków. Zaczęli oni je doceniać przede wszystkim za mikroklimat jaki stwarzają oraz ekologiczność tego rozwiązania. Obecnie niemal w każdej okolicy miasta można znaleźć chociaż jeden dom z bali, a poszukując firm zajmujących się ich wykonawstwem jest na pęczki. Sama budowa domu z bali to temat na oddzielne rozważania, jednak warto pomyśleć o tym jak zaaranżować takie wnętrze kiedy ono już powstanie, a plac budowy zostanie zamknięty. Pomysłów na aranżację tego typu wnętrz jest nieskończona ilość. To wcale nie prawda, ze takie wnętrz powinny być urządzone w stylu rustykalnym. Istnieje wiele możliwości na przełamanie tego schematu i uzyskanie fenomenalnego efektu.

Wnętrze w stylu eko.

Ten pomysł na wystrój wnętrza wiąże się z niewielkimi nakładami, poniewaz ściany domu pozostają nie wykończone niczym, gołe drewno bale, nada cały klimat dekoracyjny. Wystarczy dodać odpowiednie dodatki i cały efekt gotowy. W takich wnętrzach świetnie sprawdzą się wszelkie neutralne kolory czyli beże, szarości, brązy czy zielenie. Ciekawym pomysłem jest także rozlokowanie dużej ilości roślinności, która nie tylko ożywi wnętrza, ale także świetnie będzie współgrała z drewnem obecnym na ścianach. Podłogi w sypialni oraz salonie z powodzeniem można wyłożyć białym puchatym dywanem imitującym skórę. Meble w takim wnętrzu powinny być w stonowanych kolorach, najlepiej postawić na ciemne kolory obić takie jak szarości czy ciemne zielenie. Złote dodatki także świetnie się sprawdza w takiej aranżacji, nadając całości wyszukanego ale naturalnego i ekologicznego wyglądu. Połączenie drewna i kamienia w tego typu wnętrzach pozwala na uzyskanie zjawiskowego efektu, zwłaszcza w łazienkach i kuchni. Wyposażenie AGD i RTV to odrębny temat, któremu należy poświęcić trochę czasu jednak chcac zachowac rustykalny i ekologiczny klimat, dobrze jest rozejrzeć się za nowoczesnymi sprzętami stylizowanymi na te retro. Radio w drewnianej obudowie, a’la starodawny ekspres do kawy czy czajnik, a może komplet porcelany. Tak małe detale pozwalają uzyskać we wnętrzu domu z bali spójna stylistyke i klimat.

Nowoczesny design w tradycyjnej oprawie.

Kolejnym rozwiązaniem jest pozostawienie ścian w nienaruszonym stanie jednak ułożenie podłogi z gresu szkliwionego imitującego kamień. W zależności od koloru drewna w domu z bali, należy przy tej aranżacji wybrać kontrastowy kolor podłogi w pomieszczeniach. Wszelkie meble i dodatki w stylu industrialnym nadadzą wnętrzu domu z bali niepowtarzalny wygląd i klimat odświeżonej starej chaty. W pomieszczeniach łazienkowych w domach z bali doskonale sprawdzają się całkowicie przeszklone kabiny prysznicowe od podłogi do sufitu wykonywane z grafitowego lub innego przyciemnianego szkła. Powiekszaja one przestrzeń i nadaja jej gustownosci oraz smaku.

Domy z bali z zaaranżowanym wnętrzu w nowoczesnym stylu to doskonale połączenie współczesnego designu z tradycyjnym wyglądem tego typu budynków. Dzięki różnym dodatkom oraz kolorystyce mozna uzyskac naprawde fenomenalny efekt, którego nikt nie będzie spodziewał po fasadzie budynku pozostawionej w surowym stanie z belkami na wierzchu.

Otoczenie domu z bali jest rózni ważne, w ogrodach dobrze postawić jest na drzewa iglaste oraz niewielkie kwiaty typu bratki i fiołki alpejskie, które nie przytłumia swoich wyglądem całego budynku. Ciekawym i często stosowanym rozwiązaniem jest także wykonywanie ścieżek i podjazdów z kamienia lub drobnych kamyczków kontrastujących z zielenią trawnika i brązem bali z których są wykonywane domy. Przy aranżacji i urządzaniu domów z bali należy pamiętać, że mniej znaczy więcej. Sam projekt domu z drewna jest już na tyle ozdobny, ze nie potrzebuje dodatkowych ozdobników. Ich zastosowanie mogłoby dać tylko odwrotny efekt oszpecenia wnętrza, sprawiając, że stanie się one nieestetyczne i przytłoczone nadmiarem bodźców z każdej strony.

Urządzając domy z bali nie można dać się także zwariować należy przede wszystkim robić to tak, aby czuć się we własnym domu swobodnie i dobrze. W końcu jest to miejsce dedykowane do relaksu i odpoczynku po ciężkim dniu, w którym każdy powinien czuć się dobrze. Warto dbać o przytulny klimat, nic go nie potrafi lepiej stworzyć niż lampki o ciepłej barwie, oraz świecie, które migoczącym płomieniem ozdobią każde drewniane wnętrze, zwłaszcza w długie zimowe wieczory, a także miękkie przyjemne w dotyku poduszki oraz puchate koce i narzuty. Ile osób tyle pomysłów na aranżacje domów z bali, jednak bez wzgledu na wybrana stylistyke warto postawić na podkreślenie naturalnego piękna drewna z którego są wykonywane domy z bali.

Uzależnienie od Internetu – czy jesteśmy w stanie poradzić sobie samodzielnie?

XXI wiek jest okresem w historii, gdy technologia uległa najbardziej intensywnemu rozwojowi. Komputery, telefony komórkowe czy też telewizory pozwoliły nam na nieustanny dostęp do najnowszych informacji oraz rozrywki. Jednak wspomniane, przykładowe urządzenia nie byłyby aż tak użyteczne, gdyby nie jeden z najważniejszych wynalazków w dziejach ludzkości – Internet. Pozwolił on człowiekowi na komunikacje ogólnoświatową oraz ułatwił mu życie w wielu jego dziedzinach. Praca, nauka, zabawa – wszystko to dziś możemy robić z naszego smartfona czy też laptopa. Mimo, iż wydaje się to wspaniałą innowacją, z częstym używaniem Internetu wiąże się wiele negatywnych skutków. Jednym z najpoważniejszych może być uzależnienie, które potrafić całkowicie zrujnować życie człowieka niezależnie od wieku czy też statusu.

Popularyzacja Internetu, a czas poświęcany na jego użytek

Idąc chociażby 20 lat wstecz, dostęp do Internetu był uważany za coś luksusowego. Większość społeczeństwa nie była na tyle wydolna finansowo, by móc zapewnić sobie wspomnianą usługę. Co więcej, Internet nie oferował tyle udogodnień, co w dzisiejszych czasach. Stąd też, nikt wtedy nie myślał nad stworzeniem ośrodków leczenia uzależnień od Internetu. Społeczeństwo zmuszone było do zmagania się z innymi, poważnymi problemami. Jednak, wraz z upływem czasu, infrastruktura w Polsce pozwoliła na dostęp do sieci coraz to większej liczby jej mieszkańców. Już w 2008 roku liczba użytkowników Internetu gwałtownie wzrosła do 14 milionów. Natomiast, dziesięć lat później było to już 28 milionów internautów, czyli ponad 75% polskiego społeczeństwa. Internet tym samym stał się popularny oraz rozwinął się na tyle, by umożliwić za jego pośrednictwem załatwienie praktycznej sprawy. Bankowość, wizyta u lekarza czy też sprawy urzędowe możemy uregulować z naszych domów w mgnieniu oka. Może się to wydawać pozytywnym zjawiskiem, jednak objawiła się pewna tendencja, która współcześnie dalej jest kontynuowana. Poświęcamy bowiem coraz to więcej naszego czasu na używanie Internetu. Amerykańska agencja Mediakix przeprowadziła badania dotyczącego wspomnianego tematu. Okazało się, że przeciętna osoba już teraz poświęca blisko 5 lat swojego życia na media społecznościowe! Jest to w pewnym sensie zatrważająca liczba, gdyż dziennie jesteśmy w stanie spędzić blisko 2h na aktywnościach związanych z Facebookiem, Instagramem czy też Twitterem. Nie ma więc co się dziwić, że coraz popularniejsze stają się terapie uzależnień od Internetu, które pomagają ludziom z zaprzestaniem marnowania czasu na wspomniane czynności.

Jak korzystanie z Internetu wpływa na nasze zdrowie?

Problem z uzależnieniem, nawet jeśli uda nam się rozwiązać z pomocą profesjonalnych centrów psychoterapii, może odbić się także na naszym zdrowiu fizycznym. Coraz to powszechniejsze bowiem stają się choroby związane ze wzrokiem oraz postawą. Krótkowzroczność stanowi jeden z głównych problemów współczesnej młodzieży, która to najwięcej czasu spędza w mediach społecznościowych. Warto także wspomnieć o wszelakich skoliozach, lordozach czy tez kifozach, które są kosztowne oraz trudne w leczeniu. Jednakże, wspomnianym chorobom można zapobiec, a co więcej, w sposób mniej kosztowny. Cena terapii odwykowej staje się coraz to przystępniejsza, a umożliwia ona zapanowanie nad uzależnieniem oraz uchronieniem się przed jego negatywnymi skutkami. Warto bowiem pamiętać, że nie ma nic cenniejszego niż nasze zdrowie, które gwarantuje nam dużo mniej zmartwień na starość.

Dlaczego pojawia się strach przed odwykiem?

Jest to dość częste zjawisko, ponieważ nasze wyobrażenie dotyczące ośrodków terapeutycznych może być błędne. Najczęściej bowiem leczenie uzależnień nie przebiega w zamknięciu od świata zewnętrznego (są to jedynie najcięższe przypadki). Jest to przede wszystkim regularna praca pod okiem specjalisty, dzięki której jesteśmy w stanie zmienić swoje nawyki na obiektywnie lepsze. Czy warto więc skorzystać z takowej terapii, gdy mamy świadomość swojego uzależnienia? Odpowiedź jest jednoznaczna i twierdząca. Czasami bez takich kroków nigdy nie uda nam się zwalczyć naszych problemów, a nikt nie chce być do końca życia niewolnikiem Internetu.

Nie bójmy się skorzystać z pomocy

Internet niesie ze sobą multum korzyści, przez co współcześnie bardzo ciężko się bez niego obyć. Objawiło się to szczególnie podczas panującej pandemii, kiedy to praca czy też nauka w formie zdalnej pozwoliły nam na uchronienie się od jej skutków. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przez ostatni okres czasu Internet stał się jeszcze bardziej integralną częścią życia człowieka. Każdy z nas może stracić kontrolę, a tym samym uzależnić się od jego użytkowania. Współcześnie istnieje wiele metod, dzięki którym możemy sobie poradzić z takim problemem. Przede wszystkim, musimy zwalczyć strach przed skorzystaniem z pomocy specjalisty. Tylko on bowiem jest w stanie wyleczyć nas z uzależnienia, a tym samym pozwolić nam ponownie, by w pełni cieszyć się tym realnym życiem. Czy jest coś innego, ważniejszego od niego?

Jak zacząć prowadzić wypożyczalnię samochodów?

Wielu z nas myśli o rozpoczęciu własnej działalności, ale ciągle boi się postawić pierwsze kroki i później rozwijać własną ideę. Tak naprawdę to tylko my jesteśmy odpowiedzialni za ewentualny sukces lub porażkę. W zależności od samej branży, w której będziemy się realizować, występują różne możliwości zarobku oraz szeroki zakres występującego ryzyka. Jak to wygląda w przypadku wypożyczalni samochodów? Czy jest to dochodowy biznes? Przede wszystkim jednak, jak zacząć prowadzić tą działalność?

Duże możliwości zarobku

Wiele osób może być zainteresowanych otworzeniem własnej wypożyczalni samochodów, ponieważ jest to działalność, która daje ogromne możliwości do zarobku. Odpowiednio prowadzona nie tylko pozwoli nam na wygodne życie, ale również na zażycie pewnej dawki luksusu lub napędzenie kolejnej działalności. Ogromny potencjał nie jest jednak uzyskiwany za darmo. Konieczne jest poniesienie ryzyka. Najtrudniejsze są jednak same początki i do nich się odniesiemy. Jak rozpocząć prowadzenie wypożyczalni samochodów?

Odpowiedni plan

Jak zacząć prowadzić wypożyczalnię samochodów?Każda działalność rozpoczyna się od planu biznesowego. To powinno stanowić punkt wyjścia. Jest to szczególnie istotne, jeśli mówimy o działalnościach, które są powiązane z wysokim ryzykiem. Na początek warto przeanalizować sytuację rynkową. Powinniśmy sprawdzić, jak nasz biznes może prosperować w występującym otoczeniu. Jednym z kluczowych elementów, które należy rozpatrzyć, jest konkurencja, która występuje na danym terenie. W początkowej fazie działalności najłatwiej jest się dać stłumić i konieczne jest poszukiwanie promieni słonecznych nieraz w gęstym lesie tropikalnym. Jest to jedynie jeden z aspektów, które trzeba przeanalizować. Podstawą są obliczenia odnośnie tego, ile musimy zainwestować i z jakim zyskiem może się to wiązać. Unikajmy przesadnie optymistycznych scenariuszy. Nie zapominajmy o żadnych kosztach i koniecznie uwzględnijmy amortyzację pojazdów. Niezwykle istotne jest przemyślenie samego zakresu funkcjonowania. Wynajem busów jest już innym tematem niż zajmowanie się wyłącznie samochodami osobowymi. Specyfika wynajmu aut dostawczych również różni się od standardowego wariantu. Te poszukiwania mogą nas doprowadzić do znalezienia optymalnego rozwiązania.

Początkowe koszty

Na początku kluczową kwestią jest możliwość finansowania. Zakup oraz utrzymanie floty samochodów nie jest łatwe, a posiadanie tylko jednego pojazdu mogłoby doprowadzić do stracenia zaufania klienta. Dodatkowo pewne koszty musimy ponieść niezależnie od tego, czy mamy jeden niewielki samochód, czy kilkanaście aut dostawczych. W pierwszej fazie działalności najważniejsze jest zdobycie źródeł finansowania. Mało kto jest w stanie zrobić bezpośrednio robić przelewy na wymagane kwoty. W takiej sytuacji konieczne jest poszukiwanie innych możliwości (np. kredyt). Ogromnym kosztem jest sam leasing pojazdów. Inaczej kształtuje się on w zależności od tego, czy dotyczy samochodów osobowych, aut dostawczych lub autobusów, ale zawsze jest to kluczowa kwestia. Powinniśmy również zadbać o odpowiednią lokalizację. Częściowo jest to związane z tym, co zostało opisane wcześniej. Lokalizacja powinna zapewniać nam liczbę klientów, która sprawi, że całe przedsiębiorstwo okaże się sukcesem. Samo miejsce jest tym aspektem, który wymaga dokładnej analizy zapotrzebowania. Później prowadzi również do powstawania wielu formalności. Powinniśmy też zadbać o reklamę. W przypadku niewielkiego przedsiębiorstwa ważne będzie budowanie zaufania u osób, które mieszkają w niedużej odległości od naszej wypożyczalni samochodów.

Franczyza jako szansa na łatwy start

Jedną z możliwości, które należy rozpatrzyć, jest wybranie franczyzy jako możliwego sposobu funkcjonowania naszej wypożyczalni. Jest to temat, który mógłby zostać opisany wieloma innymi artykułami lub nawet książkami, ale spośród ważnych korzyści, które osiągamy, warto wymienić m.in. wykorzystanie danej marki (która jest bardziej lub mniej rozpoznawana), know-how czy obsługi w kwestii technicznej. Ten ostatni aspekt z perspektywy wypożyczalni samochodów jest szczególnie istotny. Oczywiście nic nie jest za darmo, więc musimy również ponieść odpowiednie koszty z tego tytułu. Przede wszystkim będą to koszty finansowe. Umowy franczyzowe również są różne, więc powinniśmy je rozpatrywać w każdym szczególe i nie może w nich pojawić się żadna niewiadoma. Prowadzenie biznesu nie jest łatwą grą i zawsze należy stosować ograniczone zaufanie wobec innych elementów tego systemu.

Rady dla tych, którzy chcą założyć wypożyczalnię samochodów

Założenie wypożyczalni samochodów nie jest łatwe i wiąże się z wieloma problemami na samym początku. Powinniśmy dokładnie przemyśleć każdą składową prowadzenia takiej działalności. Interes okaże się opłacalny, tylko jeśli pozyskamy klientów, więc ważny jest aspekt konkurencji. Musimy przeprowadzić dokładną analizę kosztów oraz potencjalnych zysków. Pamiętajmy, że koszty okazują się często wyższe niż zwykły się wydawać, więc należy sporządzić kilka scenariuszy. Ważnym elementem jest pozyskanie źródła finansowania. Największą część kosztów stanowi sam leasing samochodów. Dodatkowo powinniśmy wybrać odpowiednią lokalizację. W pierwszym etapie prowadzenia działalności szczególnie istotne będzie zadbanie o zadowolonych klientów, ponieważ może to stać się dobrym starem do późniejszych dużych zysków.

Ile się czeka na patent żeglarski?

Półkolonie sportowe oraz kursy żeglarskie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie ma się temu co dziwić, bo miłość do żeglarstwa jest powszechniejsza niż mogłoby się na pozór wydawać. Zanim jednak zaczniemy żeglować, warto dowiedzieć się czegoś na ten temat. Najlepszym rozwiązaniem będzie udanie się na kurs żeglarski. Nauka żeglarstwa do łatwych nie należy i trzeba mieć tego świadomość. Niemniej jednak, każdy zaangażowany uczestnik kursu coś z niego wyniesie. Doskonale byłoby również dowiedzieć się, czym są patenty żeglarskie i czy warto je zdobyć. Jak się okazuje, wiąże się z tym szereg uprawnień. Samo zdobycie patentu nie jest zaś tak trudne jak mogłoby się niektórym wydawać. 

Jak się przygotować do zdobycia patentu?

Ile się czeka na patent żeglarski?Bardzo wiele osób zastanawia się nad tym, czy do zdobycia patentu należy się w jakiś sposób przygotować. Jak się okazuje, przygotowanie jest niezbędne. Aby otrzymać patent żeglarski należy bowiem zdać egzamin. W przeciwnym razie uzyskanie patentu niestety możliwe nie będzie. Dobrze byłoby więc udać się na profesjonalne kursy żeglarskie. Dzięki takim kursom zdobędziemy potrzebną nam wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią nam zdanie egzaminu i uzyskanie patentu. Warto jednak zastanowić się nad formą i czasem trwania takiego kursu. Dzieciom do gustu przypaść mogą żeglarskie półkolonie w Szczecinie. Nastolatkom do gustu mogą przypaść zaś obozy żeglarskie. Nie należy zapominać o tym, że istnieją także kursy dla dorosłych. Zazwyczaj różnią się one od tych, które przeznaczone dla nieletnich miłośników żeglarstwa. Kursy żeglarskie dla dorosłych mogą mieć bardzo różny czas trwania. Dzięki temu każda osoba dorosła może dobrać najbardziej odpowiadający jej rodzaj kursu. Osobom zapracowanym na pewno spodobają się kursy podstawowe. Osoby, którym zależy na zdobyciu szerokich uprawnień może spodobać się kurs dwutygodniowy. Podczas tygodniowego kursu także można zdobyć potrzebną wiedzę i doświadczenie. Wiele zależy też od tego, jak szybko się uczymy. 

Czym jest patent żeglarski?

Kurs na patent żeglarski jest w stanie przygotować nas do zdania egzaminu na tak zwany patent żeglarski. Trzeba jednak mieć świadomość tego, czym właściwie jest patent żeglarski. Okazuje się, że patent żeglarski to nic innego jak dokument dający szersze uprawnienia do żeglowania. Trzeba bowiem mieć świadomość tego, że żeglować można nawet bez patentu. Niestety, jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego też, każdy komu zależy na poszerzeniu swoich uprawnień musi udać się właśnie na kurs, aby uzyskać patent. Wiele osób zastanawia się nad tym, jak taki patent żeglarski właściwie wygląda. Okazuje się, że przypomina on wyglądem plastikową kartę płatniczą oraz polski dowód osobisty. W tej formie można nosić go ze sobą w portfelu. Należy mieć na uwadze to, że patent można wymienić na nowy lub też starać się o uzyskanie jego duplikatu. Warto mieć także świadomość tego, że obowiązuje pewien system patentów żeglarskich. Najbardziej podstawowy jest patent żeglarza jachtowego. Aby móc ubiegać się o tego rodzaju patent wystarczy mieć ukończone 14 lat. Trzeba także zdać egzamin składający się zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej. Patent jachtowego sternika morskiego może zaś otrzymać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie nie będą więc mogły starać się o taki patent. Trzeba będzie także odbyć określoną liczbę rejsów. Oczywiście warunkiem uzyskania takiego patentu będzie również zdanie egzaminu. Jeżeli chcemy uzyskać patent kapitana jachtowego, musimy już spełnić dość rygorystyczne warunki. Przede wszystkim należy posiadać patent jachtowego sternika morskiego. Bez tego nie ma nawet co starać się o patent kapitana jachtowego. Konieczne jest także posiadanie doświadczenia, które zdobywa się podczas rejsów. Warto więc dobrze zastanowić się nad tym, czy spełniamy wszystkie warunki do tego, aby móc starać się o uzyskanie patentu żeglarskiego określonego stopnia. 

Po jakim czasie można otrzymać patent żeglarski?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak długo trzeba będzie czekać na patent żeglarski. Okazuje się jednak, że czas oczekiwania na tego rodzaju dokument nie jest zbyt długi. Warto mieć świadomość tego, że po zdaniu egzaminu trzeba będzie wnioskować indywidualnie o patent sternika. Wniosek należy skierować do odpowiedniego podmiotu. Może to być na przykład Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Czas oczekiwania na patent nie jest zazwyczaj dłuższy niż jeden miesiąc. Trzeba więc przyznać, że nawet niecierpliwe osoby powinny być zadowolone. Należy także mieć świadomość tego, że czekać trzeba także na odnowienie patentu oraz na wydanie jego duplikatu. Jeżeli zależy nam na tego typu rozwiązaniach, konieczne może okazać się również złożenie wniosku oraz okazanie oryginału patentu. Zamiast oryginału można oczywiście przedstawić kserokopię. Warto także mieć przy sobie legitymację studencką, która może uprawniać nas do zniżki. Przyda się także dokument potwierdzający naszą tożsamość. 

Jak stosować olej konopny cbd?

Decydując się na rozpoczęcie przygody z CBD można mieć wiele wątpliwości. Liczne pytania, które pojawiają się w naszej głowie, bardzo często nie dają spokoju. W jaki sposób stosować oleje? Czy są jakiekolwiek wskazówki dotyczące dawkowania? Czy są one bezpieczne? Jeżeli poszukujesz odpowiedzi na zadane powyżej pytania, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas informacje, pomogą Ci w rozpoczęciu przygody z olejkami oraz rozwieją wszelkie wątpliwości związane z tym tematem.

Czym jest olejek z konopi?

Olej konopny pozyskiwany jest z całkowicie legalnych plantacji. Cechą charakterystyczną jest tłoczenie na zimno, w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Warto również podkreślić, że posiada ziemisty smak i aromat. Ze względu na swoją konsystencję i właściwości nie zaleca się stosowania do podgrzewania lub smażenia. Można natomiast wykorzystywać go do sałatek lub innych dań podawanych na zimno. Tylko wtedy zachowuje cenne dla zdrowia właściwości lecznicze. Po otwarciu należy przechowywać go w lodówce i spożyć w ciągu maksymalnie 3 miesięcy.

Jak stosować oleje?

Jak stosować olej konopny cbd?Opisywany produkt należy stosować na początku w niewielkich ilościach. Będą to dawki w granicach od 10 do około 20 mg olejku dziennie. Na początku przygody z CBD zalecamy także najniższe stężenia olejku, np. 2-5%. Natomiast kolejne porcje takiego olejku należy przyjmować co 4 do maksymalnie 6 godzin. Opisane dawkowanie substancji powinniśmy stosować przez około 4 dni do tygodnia. Jeśli w przedstawionym okresie zauważymy, że nasz stan zdrowia poprawił się, to pokazuje, że osiągnęliśmy optymalną dawkę. Jeżeli natomiast obecne stosowanie nie spełnia naszych potrzeb, powinniśmy zmienić dawkę CBD do około 20, a nawet 40 mg dziennie. Używajmy go przez następny tydzień i obserwujmy jak konkretnie reaguje nasz organizm. Warto robić codzienne zapiski. Opisz w nich wpływ wybranej przez Ciebie dawki na Twój organizm. Po znalezieniu odpowiedniego poziomu dawkowania tego dobroczynnego produktu, nie przerywaj jego stosowania. Aby utrzymać pozytywny efekt, oleje z konopi należy przyjmować minimum miesiąc.

Stężenie oleju CBD a dawkowanie

Przed rozpoczęciem przyjmowania tej substancji warto poznać poszczególne proporcje. Sprawdzeni producenci deklarują, że kropla:

 • 5%  produktu zawiera 2,5 mg CBD,
 • 10% produktu zawiera 5 mg CBD,
 • 20% produktu zawiera 10 mg CBD,
 • 30% produktu zawiera 15 mg CBD.

Taka informacja jest dużym ułatwieniem dla każdego konsumenta. Dzięki niej wiemy, jak skutecznie wprowadzać dzienną dawkę tego suplementu. Na przykład: jeśli chcesz przyjmować 50 mg CBD dziennie, musisz spożywać: 20 kropli 5% oleju lub 10 kropli 10%.

Dodatkowo, początkujący powinni wiedzieć, że aktywność CBD w organizmie wynosi od 6 do 8 godzin. Po tym czasie kannabinoidy ulegają rozkładowi. Oznacza to, że nie zauważamy już ich pozytywnych efektów. Aby utrzymać jednolity efekt stosowania substancji przez cały dzień, warto podzielić dzienną dawkę na mniejsze. 

Kosmetyki z konopi – ciekawa forma dla każdego! 

Produkt ten jest liderem pod względem wydajności pielęgnacyjnej. Wynika to z jego składu. Prawie 80% tego naturalnego produktu składa się z niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zaliczamy do nich zwłaszcza kwas linolowy z grupy kwasów tłuszczowych omega-6 oraz z grupy kwasów omega-3. Ponadto wymienione składniki mają idealne proporcje. Stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 wynosi 3: 1, co jest bardzo korzystne dla prawidłowego metabolizmu. W oleju konopnym znajdują się również inne kwasy: kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas γ-linolenowy. Kolejne drogocenne składniki to aminokwasy, karoten, minerały, witaminy (witamina A, witamina D, witamina E i witamina K), sterole roślinne i fosfolipidy. To wszystko sprawia, że kosmetyki z konopi cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Stosując takie kosmetyki możemy liczyć na szereg korzyści. Zaliczamy do nich:

 • odbudowę wodno-tłuszczowej powłoki naskórka,
 • wsparcie w walce z trądzikiem,
 • złagodzenie stanów zapalnych i atopowego zapalenia skóry, łuszczycy i egzemy,
 • zmniejszenie ryzyka występowania podrażnień i przebarwień,
 • odmłodzenie i odżywienie skóry,
 • regulację wydzielania sebum, które odpowiedzialne jest za rozszerzanie porów,
 • skuteczne zapobieganie przedwczesnemu powstawaniu zmarszczek,
 • poprawienie kolorytu i elastyczność cery. 

 Olej z konopi to naturalny składnik, który charakteryzuje się dobroczynnym działaniem. Nie bez powodu pojawia się coraz częściej w naszych lodówkach czy kosmetykach. Dzięki nim nie tylko możemy poradzić sobie ze stresem, bezsennością czy też ze złym samopoczuciem. Olej z marihuany to dobra alternatywa, którą można zastosować w kuchni czy podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Kremy z konopi są natomiast chwalone przez osoby, które uwielbiają dbać o własną cerę. To wszystko sprawia, że tak chętnie po ten produkt sięgamy. Mamy nadzieję, że ten tekst pomógł Ci zrozumieć najważniejsze kwestie związane z tym tematem. Jesteśmy także pewni, że doskonale wiesz jak stosować CBD, a pierwsze efekty będą dla Ciebie zachwycające!

Jak zarabia lombard?

Jest coraz więcej osób, które zastanawiają się nad otwarciem tego biznesu. Kto może w ogóle posiadać własny lombard? Jakie w tym momencie panują zasady na tej płaszczyźnie, biorąc pod uwagę nasze prawo? Jakimi aspektami zajmuje się na co dzień lombard? Wiele osób interesuje także kwestia dotycząca tego, na czym zarabiają takie podmioty. O tym wszystkim można zaś przeczytać w naszym poradniku.

Kto może założyć lombard?

Okazuje się, że lombard może być założony naprawdę przez relatywnie wiele osób. Na tej właśnie konkretnej płaszczyźnie nie ma bowiem zbyt wielu restrykcji. Chcesz prowadzić najzwyklejszy w świecie lombard? Taki, który będzie handlować na przykład akcesoriami do telefonów, jak i tymi właśnie urządzeniami elektronicznymi? W takiej sytuacji nie ma zbyt wielu przepisów, które muszą być spełnione. Ważna kwestia jest taka, że trzeba tylko założyć działalność gospodarczą. Zrealizowanie tej czynności na szczęście nie trwa zbyt wiele czasu. O czym jeszcze nie można zapominać w ramach tego konkretnego względu? Nieco więcej formalności jest wymaganych, kiedy ktoś chce prowadzić lombard o bardziej zaawansowanym profilu działalności. Są bowiem rozmaite opcje na tej płaszczyźnie. Niektórzy prowadzą na przykład lombard samochodowy. To jednak niejedyny możliwy wariant. Są bowiem podmioty, które na przykład udzielają pożyczek. Pod zastaw chociażby nieruchomości. W takiej sytuacji wymagany jest spory kapitał finansowy… liczony w setkach tysięcy złotych. O jakiej jeszcze sprawie nie powinno się zapominać? W takiej sytuacji trzeba założyć na przykład spółkę akcyjną. Jeśli bowiem ktoś chce prowadzić lombard samochodowy i jednocześnie udzielać pożyczek, to musi liczyć się z tym, że wymagania będą na znacznie wyższym poziomie. Takie jest jednak polskie prawo i musi ono być respektowane, jeśli nie chcemy mieć żadnych problemów na tej płaszczyźnie…

Czym zajmują się lombardy?

Jak zarabia lombard?Nie da się ukryć, że opcje na tej płaszczyźnie są tak naprawdę rozmaite. Nie ma przeszkód, by prowadzić chociażby wspomniany już lombard samochodowy. Czym na co dzień zajmują się fachowcy od tego konkretnego zagadnienia? Minimum kilkoma aspektami. Jest to jednak przede wszystkim skup samochodów. Specjaliści powinni znać się, jak mało kto, na branży motoryzacyjnej. Dzięki temu skup samochodów będzie wykonywany dokładnie i profesjonalnie. Trzeba jednak zauważyć, że profil działalności takiego miejsca może być urozmaicony. Niektórzy handlują na przykład wyłącznie telefonami komórkowymi oraz akcesoriami. To na tej płaszczyźnie nie wszystko. Można bowiem spotkać lombard elektronika, gdzie przyjmuje się rzeczy dotyczące komputerów przenośnych albo stacjonarnych. Opcji na tej właśnie płaszczyźnie zatem nie brakuje. Czym jeszcze mogą zajmować się takie miejsca, jak lombard elektronika? Firmy z tej konkretnej kategorii niejednokrotnie handlują również sprzętem RTV oraz AGD, starociami, antykami itp. Generalnie wszystko zależy od właścicieli. Jedni handlują praktycznie wszystkim. Inni zaś skupiają się w głównej mierze na określonej dziedzinie. Tak, jak wspominaliśmy, można także swobodnie spotkać (szczególnie w większych miastach) lombard elektronika, który udziela pożyczek pod zastaw. Jak zaś pokazują statystyki, nie brakuje chętnych na takie właśnie rozwiązania. Wszak jest szybko, a formalności są tak naprawdę zredukowane do absolutnego minimum.

Na czym zarabiają lombardy?

Przejdźmy do tego, co prawdopodobnie ciekawi Cię najbardziej. Na czym zatem zarabia lombard elektronika? Jak już wiesz, firmy tego typu można podzielić na kilka kategorii. Niektórzy handlują rozmaitymi rzeczami. Inni zaś przede wszystkim skupiają się na tym, by udzielać pożyczki. Zaraz dokładnie przedstawimy, na czym zarabiają lombardy w praktyce. Nie da się ukryć, że skala zarobków zależy zaś od minimum kilku kwestii. Chodzi między innymi o miejscowość, czy właśnie profil działalności. Ważna sprawa jest taka, że profesjonalny lombard zarabia tak naprawdę na każdej transakcji. Często do takich miejsc przychodzą osoby, które zastawiają rzeczy. Już samo podpisanie umowy to pewien zysk dla lombardu. Jeśli zaś Klient nie wykupi konkretnej rzeczy w danym terminie, to musi liczyć się z tym, że nie będzie dłużej jej właścicielem. Wtedy sprzedawca może sprzedać konkretne produkty itp. Dla lombardów to zatem stosunkowo prosty sposób na zarabianie naprawdę dużych pieniędzy. To nie wszystko. Są bowiem lombardy udzielające pożyczek. Można je otrzymać szybko, bez zbędnych formalności. Oczywiście, nie jest także sprawdzana historia kredytowa itp. Druga strona tego medalu jest taka, że takie pożyczki mają dość wysokie oprocentowanie. Do tego dochodzą jeszcze prowizje itp. Mimo wszystko Klientów nie brakuje. Czasami bowiem to jedyna droga ratunku, by szybko załatwić pieniądze na pilne wydatki. A lombardy oczywiście sporo na tym zarabiają.