Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa: wsparcie dla projektu zautomatyzowania produkcji przychodzi od specjalistów z firmy, która zajmuje się kompleksowym rozwiązywaniem zagadnień automatyki, świadcząc usługi z zakresu programowania, robotyki oraz serwisu i napraw automatyki przemysłowej. Klientami stają się firmy i prywatni przedsiębiorcy z całego kraju, ponieważ praca wykonywana jest na wysokim poziomie i przedsiębiorca otrzymuje widoczny efekt. Niezwykle ważne jest kompleksowe zarządzanie projektami produkcji nowych maszyn oraz ich modernizacji i doświadczenia wspólnej pracy w ramach współpracy przy dużych projektach z innymi firmami.

Automatyzacja produkcji

Automatyka przemysłowaFirma realizuje projekty z zakresu automatyki przemysłowej. Oferta obejmuje możliwość wdrażania nowoczesnych systemów automatyki przemysłowej (systemy sterowania procesami), pełną automatyzację linii i obiektów produkcyjnych, a także serwis urządzeń w różnych gałęziach przemysłu. Duże doświadczenie pozwala specjalistom na szybką i sprawną integrację systemów automatyki poprzez profesjonalne programowanie sterowników PLC (online, offline), a także doradztwo w zakresie doboru i konfiguracji urządzeń.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferują oni także efekty wizualne dla panelu sterowniczego HMI i systemu informatycznego kontrolującego przebieg procesu technologicznego SCADA. Dokładają wszelkich starań, aby przyszłe użytkowanie programowanych przez nich systemów było proste i intuicyjne, a rozwiązania spełniały najsurowsze wymagania bezpieczeństwa i tworzone są z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Specjaliści od automatyzacji produkcji oferują:

 • Projektowanie systemów automatyki przemysłowej.
 • Unowocześnianie zarządzania maszynami i liniami produkcyjnymi.
 • Uruchomienie i testy eksploatacyjne linii produkcyjnych, kompleksów zrobotyzowanych.
 • Integrację i optymalizację procesów produkcyjnych.
 • Programowanie PLC.
 • Obsługę napędów i falowników.
 • Uruchomienie i konfigurację urządzeń zabezpieczających.
 • Migrację oprogramowania.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.

Gwarantowana jest wysoka jakość pracy, specjaliści testują wszystkie opracowane rozwiązania. Oferują szybkie i profesjonalne wsparcie techniczne w zakresie konserwacji i konfiguracji urządzeń oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Projekty realizowane są zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi standardami. Potrzebna jest automatyzacja produkcji? Każde rozwiązanie, które projektują i wdrażają jest unikalne i dostosowane do specyficznych potrzeb produkcji.

Serwis i naprawa maszyn przemysłowych

Aby zapobiec poważnym awariom, które pociągałyby za sobą znaczne koszty, konieczne jest regularne przeprowadzanie planowych przeglądów i napraw sprzętu. Serwisanci od automatyki przemysłowej oferują naprawy mechaniczne a także naprawę automatyki, hydrauliki oraz układów sterowania.

W ofercie znajdują się następujące pozycje wyposażenia automatyki przemysłowej:

 • Falowniki.
 • Sterowniki PLC.
 • Serwonapędy / systemy komputerowego sterowania CNC.
 • Panele operatorskie HMI.
 • Urządzenia elektroniczne (softstartery).

Opcje serwisu i konserwacji automatyki produkcji

 • Wsparcie serwisowe i konsultacje.
 • Nieplanowane naprawy.
 • Konserwacja.
 • Renowacja starych mechanizmów oraz ich części.
 • Dostawa oryginalnych części zamiennych i dodatkowego wyposażenia.
 • Przeprogramowanie.
 • Konserwacja zapobiegawcza.
 • Zaplanowane przeglądy.

Sprawdzane są wszystkie systemy automatyzacji, od poziomu urządzeń obiektowych po wyższy poziom automatyzacji. Mają one na celu zminimalizowanie przestojów produkcyjnych. Umowy serwisowe często wprowadzają drobne ulepszenia systemów sterowników lub SCADA w celu naprawienia błędów lub poprawy wydajności. Poważniejsze zmiany w systemach automatyki związane ze zmianami programowymi lub sprzętowymi dokonywane są w ramach odrębnych projektów, w wyniku których wydawana jest zaktualizowana dokumentacja techniczna systemu automatyki.

Modernizacja maszyn przemysłowych

W celu poprawy efektywności produkcji, a także jakości produktów oferowane jest opracowanie projektu modernizacji maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Wykonywane są modernizacje sprzętu do:

 • Poprawy niezawodność sprzętu.
 • Rozszerzenia możliwości technologicznych.
 • Poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Etapy modernizacji urządzeń

 • Przeprowadzanie kompleksowych badań i wybieranie najlepszych rozwiązań.
 • Opracowanie projektu: wybór i ocena specyfikacji technicznych.
 • Montaż i testowanie wybranego sprzętu.
 • Transport i montaż zmodernizowanego sprzętu.
 • Opracowanie kompletu dokumentacji wraz z instrukcjami.
 • Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji modernizowanego sprzętu.
robotyzacja procesów przemysłowych
robotyzacja procesów przemysłowych

Zapewniony jest zrównoważony rozwój i podniesienie konkurencyjność firm produkcyjnych poprzez sprawne działanie systemów sterowania maszynami i liniami produkcyjnymi dzięki kompetencjom, wiedzy i doświadczeniu specjalistom serwisowym. Dostosowują oni standardowe programy utrzymania ruchu do indywidualnych procesów produkcyjnych i biznesowych. Wysoko wykwalifikowani fachowcy znają się na programowaniu urządzeń różnych producentów. Organizują badanie techniczne sprzętu w celu wykrycia usterek oraz zapewniają usługi w zakresie optymalizacji ustawień, aktualizacji oprogramowania, kalibracji kanałów pomiarowych, wymiany lub naprawy podzespołów.