Księgowość

Księgowość jest tematem wielu artykułów i osoby je piszące mają spory problem, aby napisać coś nowego, nie jest to jednak niewykonalne, ponieważ jest to temat tak obszerny, że prawdopodobnie nigdy nie zostanie w pełni wykorzystany. Chociażby z uwagi na fakt, że powstają coraz to nowsze regulacje prawne, a w życie coraz częściej wchodzą nowe przepisy dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw.

Na chwilę obecną księgowość może wydawać się zagmatwana, jednak wystarczy usiąść i nieco się wczytać, co i po co funkcjonuje, aby już nieco rozjaśnić sobie obraz całej księgowości. Poza nią niestety jest jeszcze kalkulacja i sprawozdawczość finansowa, które tworzą razem rachunkowość, a tutaj już mogą pojawić się problemu w rozumieniu pewnych kwestii. Skupmy się dzisiaj jednak na pierwszym z działów rachunkowości o nazwie księgowość.  W najprostszy sposób można powiedzieć, że księgowość jest etapem rejestracyjnym rachunkowości. To właśnie księgowość rejestruje wszelkie sprawozdania oraz kalkulacje, archiwizuje je podejmuje decyzję, co dalej. Ustala wysokość podatków oraz jego zwrotów, wylicza normy, jakie należy wypracować i tak dalej. Każdy przedsiębiorca musi prowadzić księgowość i jej najprostszą formą jest księgowość uproszczona, która nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgowość pełna jest zdecydowanie trudniejsza do prowadzenia i wymaga wynajęcia firmy księgowej, która będzie trzymała pieczę nad naszymi rachunkami.

Czytaj także:

Jakie są obowiązki księgowego? Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że jest to tak naprawdę jedna z najważniejszych osób w kierownictwie danego przedsiębiorstwa. Aby zostać głównym księgowym trzeba spełniać warunki narzucone przez ustawę o finansach publicznych, a konkretnie artykuł 54 ustęp 2. Mówi on, że głównym księgowym może zostać osoba, która ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, nie była prawomocnie skazana za przestępstwa, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz spełnia jeden z niżej wymienionych warunków: ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości lub jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Oczywiście po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów taki główny księgowy dostaje obowiązki również uregulowane przez ustawę. Przede wszystkim jest on zobowiązany do prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Możemy także wyodrębnić główne obowiązki księgowego narzucone ustawą. Należą do nich sporządzanie dokumentacji, ewidencja zdarzeń na podstawie dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych bezbłędnie, terminowo i rzetelnie, sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, dokonywanie wycen oraz archiwizowanie dowodów księgowych według odgórnie określonego wzorca.
Większość osób, które prowadzą księgowość posiadają niezbędne doświadczenie w tej kwestii i wynajęcie takiej osoby jest bardzo mądrym posunięciem, jeżeli oczywiście nasza firma rozwija się i jest przede wszystkim duża. Wynajęcie księgowego do prowadzenia sklepiku jest po prostu wyrzuceniem pieniędzy w błoto, ponieważ każdy przedsiębiorca jest w stanie sam prowadzić księgowość uproszczoną i dzięki temu zaoszczędzi na wynajmie specjalisty. Z kolei duża firma wynajmując firmę księgową lub księgowego może liczyć na poprawę, jakości i wzrost zysków, ponieważ dzięki prowadzenia ksiąg rachunkowych widzimy, co należy zmienić a co funkcjonuje w sposób prawidłowy. Ponad to prowadzenie księgowości pełnej, czyli tej trudniejszej, przez specjalistę gwarantuje brak zgrzytów z urzędem skarbowym i prawidłowe obliczanie podatków, jakie musimy zapłacić państwu.
Aktualnie na rynku znajduje się bardzo dużo firm, które oferują prowadzenie księgowości jednak pamiętajmy, aby przed ich wynajęciem sprawdzić opinię o nich. Moim zdaniem racjonalny wybór agencji czy osoby prywatnej do prowadzenia rachunkowości jest bardzo ważnym krokiem w rozwoju naszej firmy i nie powinniśmy podejmować pochopnych decyzji.

Z mojej strony to tyle, dziękuję Ci za czas i atencję poświęcone na ten artykuł oraz życzę powodzenia przy wyborze księgowego. Jeżeli nadarzy się taka okazja to sprawdź dokładnie, komu powierzasz swoje rachunki, ponieważ na rynku jest wielu amatorów, a co gorsze oszustów, którzy tylko czekają na okazję do przekrętu.