Czy studia podyplomowe to dobry pomysł?

Podjęcie studiów podyplomowych może okazać się dobrym pomysłem, jeśli myślimy o podjęciu pracy w wąskiej specjalności. Na rynku wciąż dostępnych jest wiele zawodów, w których brakuje specjalistów. Ponadto pracodawca zawsze patrzy przychylnym okiem na osobę, która dba o podnoszenie własnych kwalifikacji. Z tego też powodu oferta edukacyjna, jest bardzo rozbudowana i dostosowana do rynku pracy.

Rynek pracy

Obecna sytuacja na rynku pracy w naszym kraju, jest dla pracownika bardzo dobra. Nie oznacza to jednak, że ludzie spoczęli na laurach i przestali doskonalić swoje umiejętności. Zawsze bowiem należy mieć na uwadze, że ten trend może się jeszcze odwrócić. Duża część ludzi dostrzega jednak potrzebę większego wykorzystania własnej wiedzy i potencjału. W tym celu chętnie korzystają z możliwości, które oferują studia podyplomowe

Ukończenie takich studiów daje przede wszystkim szansę na zwiększenie mobilności na rynku pracy. Pracodawcy również bardzo sobie cenią osoby, które inwestują we własny rozwój, poprzez uzyskiwanie certyfikatów lub ukończenie dodatkowych kierunków studiów. 

Oferta studiów podyplomowych jest bardzo szeroka. Ponadto dostosowuje się ją do obecnych trendów rynku pracy. Warto więc rozważyć podjęcie nauki, jeśli planujemy poszukiwać nowych możliwości zawodowych, myślimy o przebranżowieniu lub chcemy rozwijać wiedzę w konkretnym obszarze.

Oczywistym jest, że ważną rolę w życiu zawodowym odgrywa w głównej mierze praktyka i doświadczenie. Istotne są jednak również solidne podstawy merytoryczne, które można uzyskać dzięki podjęciu studiów. Ponadto rynek pracy nieustannie ewoluuje. Skutkiem tego jest powstawanie nowych zawodów i specjalizacji. Pragnąc  znaleźć zatrudnienie w tych branżach, należy uzyskać profesjonalną wiedzę z wąskich specjalizacji, w których obecnie nadal brakuje ekspertów.

Polacy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że studia podyplomowe mogą przynieść wymierne korzyści dla rozwoju ich kariery zawodowej. Dużą popularnością cieszą się takie kierunki jak: pedagogika, studia medyczne i z zakresu biznesu oraz administracji. W ofercie znaleźć można również bardziej wąskie specjalności, jak na przykład informatyka śledcza, negocjacje i mediacje biznesowe lub zarządzanie projektem. Intensywnie rozwija się również branża ochrony zdrowia. Tutaj także możemy znaleźć ciekawe kierunki, na których możemy podjąć naukę. To zarządzanie w sektorze farmaceutycznym i studium praw pacjenta.

Ukończenie dodatkowego kierunku studiów może okazać się przysłowiowym kluczem do sukcesu przy osiąganiu wyższych stanowisk w wielu branżach. 

Na co zwrócić uwagę?

Wybierając studia podyplomowe dobrze zwrócić uwagę na kilka kwestii. Sprawdźmy przede wszystkim jaki jest ich program. Istotne jest również to, czy wykładowcy są praktykami oraz jakie opinie byłych absolwentów uczelni krążą o poziomie danej placówki.

Zależeć powinno nam bowiem na zdobyciu jak największej wiedzy, która dodatkowo znajdzie swoje przełożenie w późniejszej pracy zawodowej. Suche fakty lub też powielanie informacji, z którymi jesteśmy już zapoznani, z pewnością niewiele nam dadzą. Najlepszy rezultat daje bez wątpienia dobra podstawa merytoryczna, która połączona została z doświadczeniem i umiejętnością wykorzystania tego w praktyce. Dobre uczelnie potrafią we właściwy sposób zaprojektować program edukacji, by był on jak najlepszy pod kątem osób studiujących.

Co dają studia podyplomowe?

Studia podyplomowe w wielu przypadkach mogą przynieść wymierne korzyści, przekładające się chociażby na wzrost zarobków. Uzależnione jest to oczywiście w dużej mierze od samej branży. Na niektórych stanowiskach może nie być to odczuwalne.

Rynek mocno otwiera się na nowych pracowników do obsługi rynku nieruchomości oraz prawników. Rozwija się również sektor publiczny i tu także można szukać szansy dla siebie. Z kolei na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć osoby, które posiadają wąskie specjalizację. Najlepiej jeśli dodatkowo będą mogli pochwalić się stosunkowo długim stażem pracy.

Należy także pamiętać o bardzo ważnym fakcie. Studia podyplomowe to nie tylko nauka nowych kompetencji i zdobywanie umiejętności. Przede wszystkim zdobywa się tu wiedzę praktyczną, o której ciężko mówić w przypadku studiów licencjackich czy magisterskich. Dodatkowo uzyskuje się także możliwość rozwijania sieci kontaktów, zarówno z wykładowcami, jak i innymi studentami na wybranym kierunku. W przyszłości często przekładają się one na długotrwałe relacje biznesowe.

Kiedy zdecydować się na podjęcie nauki?

Dobrym pomysłem jest skorzystanie z możliwości wybrania się na studia podyplomowe po dłuższej przerwie w wykonywaniu pracy. Pozwoli to na odświeżenie sobie potrzebnej wiedzy. Również dla osób wypalonych zawodowo, studia dadzą możliwość przebranżowienia się i spróbowania czegoś nowego. Podjąć naukę można w momencie, gdy czujemy, że posiadana przez nas wiedza jest już nieaktualna i nie możemy jej odpowiednio spożytkować w życiu zawodowym. Często podjęcie studiów spowodowane jest również chęcią wyspecjalizowania się w wąskiej dziedzinie wiedzy. Możemy w takim przypadku stać się ekspertami we własnej branży. Niezależnie od tego jakie pobudki przyświecają podjęciu tej decyzji, zawsze warto jest inwestować w samego siebie.