Co daje terapia narkotykowa?

Co daje terapia narkotykowa?

Ostateczne pogodzenie się z uzależnieniem od narkotyków jest solidnym pierwszym krokiem na drodze do wyzdrowienia. Na początku procesu poszukiwania wysokiej jakości programu leczenia narkomanii, możesz czuć się niepewnie co do tego, które opcje leczenia są dla Ciebie najlepsze. Na szczęście, wiele z najlepszych ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków i alkoholu oferuje różne opcje leczenia, aby pomóc Ci w walce i pokonaniu uzależnienia. Uzależnienie to coś więcej niż tylko fizyczna zależność od narkotyków. Co daje terapia narkotykowa?

Często używanie narkotyków i alkoholu jest tylko objawem głębszych problemów psychologicznych. Korzystanie z terapii w leczeniu narkomanii pomaga osobom rozpoczynającym leczenie uzależnień narkotykowych zidentyfikować te podstawowe problemy, a także pomaga im rozwinąć zdrowe umiejętności radzenia sobie ze stresorami i wyzwalaczami, które napotykają w swoim codziennym życiu. Ponieważ każdy uzależniony ma inną osobowość i inne umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem, istnieje wiele różnych rodzajów terapii, które mogą być dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Odwyk dla narkomanów niekiedy jest jedyną ścieżką do pokonania problemu.

Terapia narkotykowa – rodzaje i efekty

Terapia indywidualna, często nazywana psychoterapią lub terapią rozmowną, polega na kierowanych sesjach jeden na jeden, w których doświadczony terapeuta może otwarcie rozmawiać z pacjentem o jego myślach, uczuciach i doświadczeniach związanych z nadużywaniem substancji. W tego typu terapii, terapeuta musi zbudować fundament zaufania i szacunku z pacjentem. Najważniejszym aspektem terapii indywidualnej jest to, że daje ona możliwość dzielenia się swoimi najbardziej prywatnymi myślami z obiektywną i bezstronną osobą trzecią, która może zaoferować zarówno informacje zwrotne i różne cenne strategie radzenia sobie. Inną popularną formą terapii w leczeniu narkomanii jest terapia grupowa. Ma ona na celu pomoc jednostkom w przezwyciężeniu izolacji, którą często odczuwają po rozpoczęciu leczenia. Terapia grupowa składa się z małych grup liczących od 6 do 10 osób, które są prowadzone w dyskusji przez terapeutę grupowego lub doradcę w ośrodkach uzależnień od narkotyków. Terapia grupowa pozwala pacjentom na interakcję z innymi osobami, które znajdują się w podobnej sytuacji jak oni sami. Ponadto terapia grupowa pomaga osobom nawiązać kontakt z innymi, którzy wspierają je w trzeźwości. Terapia grupowa koncentruje się na budowaniu relacji z innymi uzależnionymi, którzy wracają do zdrowia i pozwala uczestnikom na przekazywanie informacji zwrotnych, udzielanie wsparcia i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, których potrzebują, aby odnieść sukces w zdrowieniu po zakończeniu leczenia. Terapie te prowadzone są zazwyczaj w ośrodkach terapii uzależnień od narkotyków.

Najskuteczniejsza forma leczenia – psychoterapia

Co daje terapia narkotykowa?Wiele interwencji terapeutycznych opiera się na psychoterapii, a terapia poznawczo-behawioralna jest prawdopodobnie najczęściej stosowaną interwencją w rodzinie psychoterapii. Dzięki terapii poznawczo-behawioralnej osoby powracające do zdrowia mogą zidentyfikować procesy myślowe, przekonania i postawy, które doprowadziły do ich uzależniających zachowań. Po zidentyfikowaniu tych zachowań, pacjenci uczą się, jak je korygować i rozwijać pozytywne sposoby myślenia i odczuwania o sobie. Chociaż uzależnienie jest złożoną i postępującą chorobą, która wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne osoby uzależnionej, dotyka również jej rodziny i innych bliskich. Wielu specjalistów od uzależnień określa uzależnienie jako chorobę rodzinną, ze względu na znaczący wpływ, jaki ma ono na stabilność, spójność, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz ogólne samopoczucie całej rodziny. W terapii rodzinnej bierze udział cała rodzina, a także krewni i inni bliscy. Z pomocą doradcy rodzina jako całość może zbadać czynniki, które doprowadziły do uzależnienia bliskiej osoby. Może to obejmować zachowania sprzyjające uzależnieniu oraz wszelkie przypadki nadużywania substancji w rodzinie. Dzięki terapii rodzinnej każdy członek rodziny może określić swoją rolę w rozwoju uzależnienia bliskiej osoby i wspólnie pracować nad wyeliminowaniem wszelkich zachowań, które pozwoliłyby na kontynuację uzależnienia wśród członków rodziny. Ponadto, terapia rodzinna pomaga członkom rodziny zrozumieć perspektywę drugiej osoby i rozwinąć bardziej pełną szacunku, empatyczną komunikację między sobą.

Nie oglądaj się za siebie!

Inną popularną terapią stosowaną w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu jest terapia rzeczywistości. To szczególne podejście skupia się na obecnej sytuacji pacjenta i na tym, jak może on stworzyć lepszą przyszłość, a nie na tym, co definiowało go w przeszłości. Doradcy pomagają pacjentom wypracować narzędzia potrzebne do podejmowania solidnych decyzji i podejmowania kroków niezbędnych do przejęcia kontroli nad własnym życiem. Zazwyczaj pacjenci próbują dowiedzieć się, czego tak naprawdę chcą i czy to, co obecnie robią, przybliża ich do osiągnięcia tych celów, czy też ich działania oddalają ich od ich osiągnięcia. Ten typ terapii dla uzależnionych dodaje pewności siebie i walki o wytrwanie w trzeźwości. Terapia uzależnień od narkotyków to najlepsza pomoc dla uzależnionych.