Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – wszystko co musisz wiedzieć

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – wszystko co musisz wiedzieć. Coraz więcej młodych przedsiębiorców decyduje się na otworzenie własnego biznesu w branży transportowej. Praca w transporcie i przewożenie ładunków to ogromna szansa na duży zarobek. Jest to również duża odpowiedzialność za przewożony towar, którego wartość wielokrotnie przewyższa wartość samego samochodu. Warto się zabezpieczyć na wypadek uszkodzenia takiej przesyłki – w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub niedostarczenia towaru to przewoźnik odpowiada za niego a kary w branży transportowej są bardzo wysokie. Jak się zabezpieczać przed takimi stratami? Warto, więc zapoznać się z ofertą OCP przewoźnika https://www.wycena-oc.pl/ocp-przewoznika/.

Przedmiot ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia OCP https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/ jest bardzo szeroki i obejmuje odpowiedzialność za uszkodzenie, kradzież a nawet nie dostarczenie przedmiotu zlecenia w określonym terminie. W przypadku zniszczenia towaru, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje wartość poniesionych strat. Podobnie sytuacja ma się w przypadku nie dostarczenia go na czas lub kradzieży. OCP zabezpiecza przewoźnika bez względu na rodzaj przewożonego towaru.

Dla kogo?

Ubezpieczenie OC przewoźnika  to ubezpieczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wykonują zarobkowo przewóz towarów. Ubezpieczeniem tym powinni zainteresować się wszyscy właściciele firm transportowych bez względu czy wykonują swoją pracę u w kraju czy też za granicą. Oczywiście, będzie się ono różniło w zależności czy wykonujemy ją na terenie Polski czy też w krajach Unii Europejskiej. OCP przewoźnika powinni wykupić właściciele zarówno małych, jednoosobowych działalności jak i dużych firm obsługujących klientów na dużą skalę.

Czy OCP jest obowiązkowe dla firm transportowych?

W odróżnieniu od OC transportowego, polskie prawo nie nakłada na firmy transportowe obowiązku posiadania wykupionego OCP przewoźnika. Wykupienie go jest w pełni dobrowolne i zależy tylko od właściciela firmy transportowej. Warto je jednak posiadać, ponieważ coraz więcej firm zlecających transport swoich towarów zewnętrznym podmiotom wymaga od przewoźnika wykupionego ubezpieczenia typu OCP. Dla takich firm to również zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia lub kradzieży towaru.

Jaki jest zakres obowiązywania polisy?

Zakres obowiązywania polisy jest bardzo szeroki. Podstawowe warianty OCP zapewniają odszkodowanie, jeśli np. z powodu złych warunków pogodowych lub wypadku, ładunek zostanie uszkodzony lub nie zostanie dostarczony na czas. Wówczas ubezpieczyciel zapewnia pokrycie kosztów przechowania ładunku na czas naprawy uszkodzonych pojazdów lub zwraca koszty, które musi ponieść firma, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary np. koszty przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do kontynuowania transportu.

Jak jest cena?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej podchodzi do tematu wyliczenia wysokości polisy. Indywidualnie ustalane są kryteria, stąd mogą występować duże rozbieżności cenowe między towarzystwami na rynku. Podstawowym kryterium przy ustalaniu wysokości składki za polisę OCP https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/wloclawek/ jest na roczny obrót firmy z usług transportowych. Zatem koszt ubezpieczenia będzie tym większy, im z większą firmą mamy do czynienia. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem sumy gwarantowanej czyli maksymalnej kwoty odpowiedzialności. Kolejnym kryterium branym pod uwagę przez firmy ubezpieczeniowe jest wielkość samochodów. Cena ubezpieczenia auta do 3,5 tony masy pojazdu będzie niższa niż większych pojazdów.

O czym pamiętać przed zawarciem umowy?

polisa ocZawierając polisę należy pamiętać żeby suma gwarantowanego odszkodowania była równa lub przekraczała wartość przewożonego towaru. Tylko w takim przypadku ubezpieczenie będzie chroniło przewoźnika w pełni. Podobnie jak w przypadku innych polis, również w przypadku ubezpieczeń OCP, należy dokładnie wczytać się w mały druk. Również w OCP występują tak zwane wyłączenia – przypadki w których ubezpieczenie nie obowiązuje. Do takich przypadków zaliczamy np. niewłaściwe zabezpieczenie towaru lub awaria samochodu. Wśród ubezpieczycieli istnieje możliwość ubezpieczenia OCP z udziałem własnym firmy transportowej. Wówczas cena polisy jest dla przewoźnika niższa, jednak  w przypadku szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa tylko część zobowiązania. Z tego zapisu chętnie korzystają mniejsze firmy przewozowe, chcąc obniżyć koszty wykupu polisy.

Podsumowanie

Ubezpieczenie OCP przewoźnika jest umową, której przedmiotem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W przypadku uszkodzenia, kradzieży lub nie dostarczeniu towaru na czas przenosi odpowiedzialność wypłacenia rekompensaty na towarzystwo ubezpieczeniowe. Firmie transportowej zapewnia to większe bezpieczeństwo finansowe, a zleceniodawcą daje jasny sygnał, że firma transportowa dba również o interesy klientów. Wykupienie takiej polisy, może uchronić firmę przed poważnymi konsekwencjami finansowymi w przypadku uszkodzenia czy też kradzieży towaru, którego wartość niejednokrotnie przewyższa wartość samochodu ciężarowego. Warto, więc nabyć taką polisę zanim ruszysz w trasę.