Ochrona przeciwpożarowa, wymagany sprzęt i jego konserwacja

Każdego roku w Polsce w wyniku pożaru płonie kilka tysięcy domów jednorodzinnych, w pożarach tych giną dziesiątki osób. Znacznie więcej niż połowa z nich to ofiary zatruć dymem bądź innymi silnie trujących produktów spalania czy dwutlenku węgla. Jednorazowy wydatek kilkudziesięciu złotych przeznaczony na specjalistyczne urządzenia i przenośny sprzęt ppoż może uchronić życie Twoje i Twojej rodziny. Producenci takiego sprzętu tworzą coraz nowocześniejsze i prostsze w obsłudze czujki dymu, które są zasilane zarówno z sieci elektrycznej, jak i z baterii. Jednak same czujniki i systemy ostrzegania nie ochronią domu przed pożarem, ale gdy tylko pojawi się dym, zaalarmują domowników o niebezpieczeństwie. Głośny alarm obudzi nawet śpiących mieszkańców informując ich o pożarze, dzięki czemu będą oni mogli szybko się ewakuować. Nie tylko urządzenia przeciwpożarowe powinny być na wyposażeniu domu. Do niezbędnego sprzętu zaliczyć można również przenośny sprzęt ppoż. Do niezbędnego sprzętu zaliczyć możemy gaśnice, koce gaśnicze oraz drabiny. Sprzęt ten przyspieszy ugaszenie ognia, a tym samym zminimalizuje straty związane z pożarem dobytku.

 

Czym jest ochrona przeciwpożarowa? Jaki sprzęt ppoż. zapewnia bezpieczeństwo?

Ochrona przeciwpożarowa to ogół czynności oraz zabiegów mających na celu ochronę życia, mienia a także zdrowia przed pożarami, ale również klęskami żywiołowymi lub innym zagrożeniem. Polega głównie na realizacji zadań profilaktycznych, które mają zapobiegać powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru poprzez dostarczenie odpowiednich urządzeń do jego zwalczania. Dodatkowym elementem jest stworzenie konkretnych instrukcji działania gdy już dojdzie do pożaru, wówczas niezbędny będzie sprzęt ppoż. Pierwsze działania mające zapobiegać pożarom, które powinien podjąć właściciel domu zaczynają się już na etapie budowy obiektu. To właśnie wtedy, określa się materiały budowlane, ważne jest zastosowanie mało łatwopalnych materiałów. Ważną kwestią jest również zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych w budynku, których celem będzie powstrzymanie rozprzestrzenianie się ognia a przy tym chronić inne budynki przed pożarem. Do urządzeń wczesnego ostrzegania zaliczyć możemy systemy przeciwpożarowe, klapy oddymiające oraz wszelkiego rodzaju czujniki dymu i dwutlenku węgla. Dodatkowo każdy dom powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt ppoż. To ważna kwestia, ponieważ posiadanie takiego sprzętu może uratować życie mieszkańców w momencie wybuchu pożaru. W jaki sprzęt warto się wyposażyć? Niezbędna będzie gaśnica (najczęściej stosuje się gaśnice proszkowe), koc gaśniczy oraz drabinę pożarniczą.

 

Konserwacja, przeglądy i serwis urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

Aby zabezpieczyć swój dom w sposób prawidłowy, należy skonsultować się z wyspecjalizowanym podmiotem działającym w branży BHP i ochrony ppoż. Doświadczone osoby, specjalizujące się w tworzeniu zabezpieczeń przeciwpożarowych będą wiedziały jakie urządzenia i sprzęt ppoż. będą potrzebne do danego domu. Oprócz samej instalacji będzie potrzebne także regularne serwisowanie w razie wystąpienia awarii a także cyklicznie przeprowadzane przeglądy sprzętu oraz działania konserwacyjne i legalizacyjne. Dokonać tego mogą wykwalifikowane osoby, posiadające przeszkolenie i stosowne uprawnienia w tym zakresie. Właściwa konserwacja urządzeń i sprzętu ppoż.  jest bardzo ważna w kontekście ochrony życia mieszkańców. Nie chcemy przecież, żeby w momencie wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego zawiodły Nas systemy przeciwpożanicze.

 

Obowiązkowe przeglądy

Urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie bądź samoczynnie) służące do zapobieganiu powstania, do zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków podlegają obowiązkowi regularnych przeglądów. Przeglądy te mają na celu sprawdzenie i potwierdzenie niezawodności tego sprzętu ppoż. Mówimy tutaj w szczególności o urządzeniach takich jak:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • urządzenia z dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożaru,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty wewnętrzne, zewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • kurtyny dymowe i drzwi, bramy przeciwpożarowe oraz inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Sami producenci sprzętu ppoż. zalecają przeprowadzanie takich przeglądów raz na pół roku. Taka częstotliwość zapewni sprawne działanie sprzętu kiedy konieczne będzie jego użycie. Inne zapisy o przeglądach dotyczą węży strażackich. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie raz na 5 lat.