Gdzie pozyskać środki unijne?

Gdzie pozyskać środki unijne?

Proces ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej czy też pożyczki unijne składa się w zasadzie z kilku etapów. Bardzo ważne jest to, aby otrzymać dotację nie musimy być osobą zgłoszoną w urzędzie pracy jako bezrobotna osoba.

Określmy swój cel

Jeśli jesteśmy zainteresowani pożyczkami unijnymi to w pierwszej kolejności musimy zrobić co w naszym celu, aby wyznaczyć sobie cel, na który środki ewentualnie otrzymane mają być przeznaczone. Zatem niezbędne jest przygotowanie biznesplanu odpowiedniego działalności gospodarczej, w którym umieścić należy swój pomysł, uzasadnienie właściwe oraz skutki, jakie inwestycja dana za sobą niesie. Niezwykle ważne jest także to, aby wybrać przestrzenny zakres oraz zakres czasowy danego projektu. Musimy po prostu wiedzieć czy ma on być realizowany na terenie całego naszego kraju czy też danego województwa, powiatu bądź też gminy.

Pożyczki unijne przyznawane w ramach różnych programów

Krokiem kolejnym do ubiegania się o pożyczki unijne jest wybranie konkretnego operacyjnego programu, jak i także jego działań, które będą odpowiadały najbardziej potrzebom działalności. Program ten powinien być także dopasowany, aby w jego ramach działanie wyznaczone przyczyniło się do osiągnięcia celu. Pomocna okazać się może aplikacja, które jest dostępna na Portalu Funduszy Europejskich. Tam właśnie znajduje się Poradnik Beneficjenta, który bezpośrednio po udzielaniu odpowiedzi na bardzo krótkie pytania pomoże nam dokonać wyboru. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego programu oraz działania. W tej kwestii nieoceniona jest właśnie pomoc specjalisty. Nie bójmy się zadawać pytań.

Terminy składania wniosków

Gdy już mamy wybrany projekt, z którego chcemy skorzystać, to powinniśmy teraz skupić się na czymś innym. Na czym dokładnie? Dokładnie chodzi o znalezienie instytucji, która ogłosi konkurs w ramach działania wybranego. Ważne także jest zapoznanie się z terminami samego naboru wniosków, ich miejscem złożenia oraz dokumentację programu wybranego, która to jest podstawą opracowania prawidłowego aplikacji konkursowej.

Złóżmy wniosek i czekajmy na jego pozytywne rozpatrzenie

Gdzie pozyskać środki unijne?W celu złożenia wniosku jest konieczne wypełnienie formularza odpowiedniego, który jest dostępny oczywiście na stronie wybranego operacyjnego programu. W przypadku, gdy o pożyczkę unijną występujemy po raz pierwszy, to warto skorzystać z instrukcji poprawnego wypełnienia wniosku. Wniosek powinien zostać przygotowany w wersji zarówno papierowej, jak i także elektronicznej, a w załączeniu znaleźć się powinno kilka ważnych dokumentów. Mowa tutaj o: harmonogramie realizacji projektu, analizie finansowej, biznesplanie czy też studium wykonalności.

Dokumenty w ten sposób złożone oceniane są w sposób formalny oraz także merytoryczny. Oznacza to nic innego jak to, że jest sprawdzana treść projektu. Bardzo ważna jest także jego wykonalność, a także zgodność z konkretnymi wymaganiami. Ile musimy czekać na ocenę naszego wniosku? Czas oceny takowego wniosku trwać może nawet do trzech miesięcy.
Osoby, które są przerażone powyżej wymienionymi procedurami powinny się nie obawiać, ponieważ istnieją specjalne firmy konsultingowe. Firmy tego rodzaju oferują nam pomoc przy pozyskiwaniu funduszy z europejskich środków. Firmy te zajmują się wypełnianiem wniosków, rozliczaniem projektu, jak i także monitowaniem realizacji umowy.

Zobacz również:

 

Chcesz dostać pożyczkę unijną? Podpisz umowę

Umowę bezpośrednio podpisuje się z instytucją, która się zajmuje przekazywaniem dotacji. W tymże dokumencie są określone wszelkie uprawnienia oraz obowiązki. Do tego dochodzi także sam plan realizacji projektu, jak i także jego budżetu, a  także szczegóły z samego rozliczenia projektu. Dotacja jest wypłacana w formie pewnego rodzaju refundacji. W celu jej uzyskania jest konieczne jeszcze odpowiedniego wniosku o wypłatę razem z dokumentacji, które to potwierdzają poniesienie faktury (kosztów). Aby mieć pewność, że pieniężne środki przyzna zostaną, należy spełnić wszelkie obowiązki, które są określone w umowie.
Wszystko co zostało wymienione powyżej, a więc cała procedura może się wydawać nieco skomplikowana. Jednak gdy omówimy sobie szczegółowo każdy krok będzie nam o wiele łatwiej. Pamiętajmy, że w razie jakiegokolwiek problemu nie jesteśmy z tym sami. Możemy zwrócić się do firmy, która pomaga nam przejść przez ten proces od A do Z. Rozwiązanie to wydaje się rozwiązaniem idealnym dla osób, które w pracy papierkowej nie są dobrzy. Tak naprawdę łatwo we wnioskach popełnić błąd i marzenia o dotacji niestety zostaną tylko w naszej sferze marzeń. Tego nikt by nie chciał.

Własna działalność gospodarcza jest dla osób, które mają dosyć pracy na etat. Jeśli tylko mamy nieco odwagi oraz oczywiście dobry pomysł na biznes, to na pewno nam się powiedzie. Jeśli przeszkodą jest brak środków finansowych, to nie musimy być załamani. Z pomocą przychodzą środki unijne, z których możemy skorzystać spełniając określone warunki. Życzymy powodzenia we własnym biznesie.