KOMPLEKSOWE DOSTAWY APARATURY DLA CHEMII I ENERGETYKI

KONTAKT

 

BIURO ZARZĄDU:
tel.  +48/24 365 23 23
fax: +48/24 365 39 76
e-mail: zba@orlen.pl

Z dniem 24.11.2008r. zmiana adresu e-mail na ZBA@zba.com.pl

Krzysztof Radaszkiewicz
DYREKTOR NACZELNY
PREZES ZARZĄDU
tel. +48/24 365 28 65
e-mail: Krzysztof.radaszkiewicz@zba.com.pl


Waldemar Chmiel
CZŁONEK ZARZĄDU

DYREKTOR ds  PRODUKCJI
tel.+48/24 365 23 22 e-mail: waldemar.chmiel@orlen.pl

Z dniem 24.11.2008r. zmiana adresu e-mail na Waldemar.chmiel@zba.com.pl

 

Grzegorz Kornatowski
KIEROWNIK BIURA MARKETINGU:

tel. +48/24 365 55 38  e-mail: grzegorz.kornatowski@orlen.pl
Z dniem 24.11.2008r. zmiana adresu e-mail na grzegorz.kornatowski@zba.com.pl


BIURO MARKETINGU:
tel. +48/24 365 55 38
tel. +48/24 365 51 52
tel. +48/24 365 24 62
tel. +48/24 365 40 85
tel. +48/24 365 48 24
tel. +48/24 365 23 71
fax: +48/24 365 51 25
fax: +48/24 365 55 38
   
  
GŁÓWNY KSIĘGOWY:
tel. +48/24 365 39 00


BIURO TECHNOLOGICZNE
Grzegorz Cieplak
KIEROWNIK BIURA TECHNOLOGICZNEGO
tel. +48/24 365 40 71  e-mail: grzegorz.cieplak@orlen.pl
Z dniem 24.11.2008r. zmiana adresu e-mail na grzegorz.cieplak@zba.com.pl


ZBA SA ul. Witolda Zglenickiego 44A, 09-411 Płock, zba@zba.com.pl